จะดูไอพีเครื่องทำไงครับ

(1/1)

elzay:
จะดูไอพีเครื่องทำไงครับ                         และจะเปลี่ยนไอพีเกมอะครับต้องทำไงไงครับสมมุติจะเล่นแรคเถื่องี้อะครับ
 

        มันต้องเปลี่ยนไอพีทำไงครับ

KHUNNAWUT:
ง่ายๆๆครับ
ก็แค่พิมพ์ CMDใหนช่อง Start-Runแล้วพิมพ์ cmd
-ipconfig
ipconfig/all =คือดูทั้งหมอด
ipconfig/renew =คือรีไอพี
เอาแค่นี้พอ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ