โปรแกรม ลายขอบกระดาษ

(1/1)

usergame:
ไม่ทราบว่ามีโปรแกรม ออกแบบลวดลายขอบกระดาษเพื่อความสวยงามของงานพิมพ์บ้างไหมครับ

วุ่นวายนะ™:
Microsoft Word ก็ทำได้ครับ
http://pirun.kps.ku.ac.th/~b4927043/ann.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ