อาการเสียและวิธีการแก้ไขพริ้นเตอร์เอปสันดอทและอิ้งค์และHP

(1/1)

sirichut:
รุ่น                                             อาการและการแก้ไข
color-1520    เปิดเครื่องไฟresetและ cover open กระพริบแล้วขึ้นfatal err เพราะมี spring หลุดมา 1 ตัว แก้ไขตรงsensor p/h
color-200    เปิดเงียบวัดไฟมาปกติ หลังจากเปลี่ยนบอร์ดกับหัวพิมพ์ เพราะหัวพิมพ์ชอร์ตมา สาเหตุหลังรอมเสีย
color-200    ไม่พิมพ์สี{ใส่หัวสีมา} แก้ไขเปลี่ยน cap ใหม่
color-400    สีดำพิมพ์เบลอและพิมพ์สีไม่ออก แก้ไขเปลี่ยนหัวพิมพ์และเปลี่ยนบอร์ดใหม่
color-iis    ไม่ฟีดกระดาษ เพราะmoter pf เสีย ได้ลองหมุนดูจะฟืดมาก
dfx-5000    เปิดเครื่อง 10 ติ๊ดแล้วไม่ทำงาน เปลี่ยน m/b ตามคู่มือแจ้งว่าตัวdrive p/h เสีย
dfx-5000    ดัง 10 ปิ๊ปแล้วเงียบหัวพิมพ์ไม่ขยับ เพราะ stk6884 { cr motor drive } เสีย วิธีเช๊คถอดออกแล้วลองเปิดดูเครื่อง
dfx-5000    จะทำงานได้แล้วหยุดไปซึ่งจากเดิมไม่ทำงานเลยแล้วร้องปิ๊ปอย่างเดียว
dfx-5000    ดัง 2 ปิ๊ปแล้วเงียบ ทำความสะอาด connector hp sensor สกปรกมีคราบโดนน้ำแล้วใช้ได้
dfx-5000    เปิดเครื่องทำงานแต่เมื่อกดฟีดไม่ว่าfront หรือ rear จะค้างแล้วหมุนตลอดที่motor ด้านข้างค้าง สายขาดด้านข้าง
dfx-8000    เปิดมาร้องติ๊ด ๆ แล้วไม่ทำงานเพราะ detector inter lock เสีย ให้ชอร์ตใช้งานไปเลยไม่ต้องเปลี่ยน
dfx-8000    โหลดกระดาษไม่ดี แก้ไขเปลี่ยน tractor front left
dfx-8000    เปิดเครื่องดัง2 ปิ๊ปแล้วค้างไฟติดสองดวงแต่กดอะไรไม่ทำงาน สวิสฝาครอบมีปัญหาแก้ไขใหม่
dfx-8000    note {รุ่นนี้ตอนเปิดเครื่องต้องปิดฝาเครื่องด้วยทุกครั้งมิฉะนั้นไม่ทำงาน}
dfx-8000    เปิดเครื่องดัง ติ๊ด ๆ ติ๊ด ๆ แล้วหัวพิมพ์วิ่งชนด้านซ้ายแล้วหยุด เพราะ driver board เสีย
dlq-3000    เปิดเครื่องดัง 3 ติ๊ดแล้วหยุดตัวหมุนตลับหมึกไม่หมุน หน้าจอ show please turn off แก้ไขในระบบเฟืองหมุนผ้าหมึก
dlq-3000    ขัดข้องทำให้ senser timing งอ ดัดแก้ไขใหม่
HP LJ4si    note { fusing เสียเปลี่ยนทั้งอัน ในฟิวซิ่งจะมีก้านsensor สึกบ่อย ก้านsensor ของregister สึกเสียเปลี่ยนทั้งชุด
HP LJ4si    ลูกยางโหลดกระดาษด้านหน้าเสียเปลี่ยน 1ชุดมี3ตัว ชุด lasorอยู่ด้านบนเสียเปลี่ยนทั้งชุด ชุด transfer roller แถบ
HP LJ4si    ยางดำ ห้ามจับเอาไว้คายประจุ }
lq-1050+    note {หัวพิมพ์ 1050+ใช้กับ 1050ได้ แต่ หัวพิมพ์ 1050เอามาใช้กับ 1050+ไมได้ }
lq-1070+    เปิดเครื่องcr moterวิ่งกึก ๆ แล้วไฟที่panelติดทุกดวงพร้อมกัน5ครั้ง แก้ไข hp sensor shortกัน
lq-1170i    ปริ้นตารางในexcelแล้วสะดุดหัวกระแทกด้านซ้ายถ้าพิมพ์ในwordปกติเปลี่ยน carriage unit ใหม่ใช้ได้
lq-1170i    พิมพ์ดัง,พิมพ์สะดุด เปลี่ยน rd assy ใหม่
lq-1170i    note { ใน1170i ไม่มีการตั้ง auto line feed แสดง แต่ 1170 มี auto line feed show และต่อไปนี้จะเป็นวิธีตั้ง
lq-1170i    auto line feed ใน1170i คือจะให้มี หรือไม่ให้มี โดย กดปุ่ม pitch ค้างไว้แล้วเปิดเครื่อง เมื่อปล่อยปุ่ม pitch
lq-1170i    ดัง 2 ครั้ง = มี auto line feed แต่ถ้าดัง 1 ครั้ง = ไม่มี auto line feed แล้วปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ก็เสร็จสิ้นขั้นตอน}
lq-2170i    motor pf ไม่ทำงานเมื่อกดฟีดจะดังกึก ๆ เพราะไอซีตัวไดร์ pf moter เสีย
lq-2170i    ไฟติดทุกดวงหัวพิมพ์ไม่วิ่ง rom เสียเปลี่ยนใหม่หาย
lq-2170i    ปุ่ม font กด led ไม่เปลี่ยนแปลง แก้ไขไลท์ขา gatearray ic2 ใหม่หาย
lq-2170i    เปิดเครื่องบางครั้งpletenหมุนบางครั้งไม่หมุนเมื่อใส่กระดาษA4ด้านหลังจะร้องติ๊ด ๆ หรือเข้าไปได้หน่อยเดียวแล้ว
lq-2170i    หยุดแต่ใส่กระดาษด้านหน้าทำงานปกติ เพราะ detector pe front เสีย
lq-2170i    พิมพ์กระดาษต่อเนื่องแล้วร้องติ๊ด ๆ แล้วหยุด ไฟ pause ติดบ่อย แก้ไขเปลี่ยน sw b =2 ใช้ได้
lq-2170i    เมื่อโยกคันโยกไปตำแหน่งกระดาษA4ด้านหลังเมื่อใส่กระดาษA4ด้านหลังไม่ดูดกระดาษ แต่พอมาใส่ด้านหน้าร้อง
lq-2170i    ติ๊ด ๆ เพราะ ตำแหน่ง sw b ผิดตำแหน่งอยู่ วิธีเช๊ค เมื่อโยกคันโยก sw b ต้องงอ 1 ตัว ไม่ใช่ 2 ตัว ให้สังเกตุด้วย
lq-2170i    เปิดเครื่องไฟกระพริบ เพราะสายหัวพิมพ์เสีย
lq-2170i    พอโหลดกระดาษ A4ด้านหลังขึ้นมายังไม่ทันสุดแล้วร้องติ๊ด ๆ แต่โหลดด้านหน้าใช้ได้ เพราะ platen gear แตก
lq-2170i    เปิดเครื่องขึ้นมา plenten หมุนตลอดและใส่กระดาษจะร้องติ๊ด ๆ ตลอดเพราะมีลูกยางช่วงที่ต่อกับ plenten เลื่อนไป
lq-2170i    ทับ sensor front pe แก้ไขโดนเลื่อนลูกยางกลับตำแหน่งเดิมแล้วยึดกับกาวช้าง
lq-2170i    เวลาใช้งานกระดาษ A4 ปกติแต่เมื่อใช้กระดาษต่อเนื่องไม่ว่าจะด้านหน้าหรือด้านหลังเวลาโหลดกระดาษเข้าเครื่อง
lq-2170i    จะดังติ๊ด ๆ ตลอดและไฟ paper out กระพริบตลอด เพราะ connecter sw b ตัวเลือกกระดาษจากคันโยกเสีย
lq-2170i        เปิดเครื่องหัวพิมพ์วิ่งกึกเดียวแล้วหยุดไฟกระพริบทุกดวง เพราะสาย sensor hp ขาด
lq-2170i        เปิดเงียบพัดลมหมุนแล้วหยุดหัวพิมพ์ไม่ขยับ เปลี่ยนp/h ใหม่หาย
lq-2170i        ใช้4 copy เวลาพิมพ์จะติดบ้างไม่ติดบ้าง เพราะลูกค้าตั้งขนาดกระดาษไว้ที่ 0 ทำให้ไม่มีแรงกดของเข๊มตังเป็น 4ไป
lq-2170i        ไม่ฟีดกระดาษเพราะคันโยกปรับกระดาษหักทำให้อยู่ผิดตำแหน่ง เปลี่ยนและตั้งคันโยกใหม่
lq-2170i        พิมพ์ตารางเป็นเส้นประ เปลี่ยนระบบการเลื่อนบรรทัดอัตโนมัตเป็น ไม่เลื่อน ในค่า default ก็ใช้ได้
lq-2170i        หัวพิมพ์วิ่งไปที่ตำแหน่งโหลดกระดาษเข้ามา แล้วกลับไปกลับมาเพราะสายpanel หลวมแก้ไขใหม่ใช้ได้
lq-2180i        พิมพ์ติดบ้างไม่ติดบ้าง เช่น5บรรทัดไม่ติด บรรทัดที่6-8ติด และ9-10ไม่ติดเป็นต้นเพราะแกน plenten งอเปลี่ยนใหม่
lq-2180i        เปิดเครื่องหัวพิมพ์วิ่งแล้วหยุดจากนั้นเปิดปิดไม่วิ่ง เพราะ tr หัวพิมพ์ short ce ทดลองโดยปลดสายหัวพิมพ์ทีละเส้น
lq-2550        เมื่อใช้กระดาษต่อเนื่องจะฟีดกระดาษออกแล้วขึ้น E10 เปลี่ยนSolenoid ด้านขวาใหม่
lq-2550        ตลับหมึกไม่หมุนเพราะสายพานหลุด
lq-300            พิมพ์ในวินโดว์ใช้ font 180*180 พิมพ์เพี้ยน แก้ไขต้องเปลี่ยนเป็นใช้font Crodai UPC มิฉะนั้นต้องเปลี่ยนเป็น
lq-300            360*360 เป็นอังคนา เท่านั้น
lq-570+        ไฟติดทุกดวงหลังเปิดเครื่องหัวพิมพ์วิ่ง{หลังจากเปลี่ยนm/bและrom}เพราะบอร์ดpanel short
lq-670            ฟีดกระดาษ A4 ด้านหน้าพอเข้าไปข้างในจะถอยมาที่หัวพิมพ์แล้วร้องติ๊ด ๆ sensor jam แก้ไขเปลี่ยนสายหัวพิมพ์
lq-670            เปิดเครื่องแล้วไฟกระพริบทุกดวง สายหัวพิมพ์เสียเส้นที่ต่อ sensor วัดอุณหภูมิหัวพิมพ์
lq-670            อาการโหลดกระดาษทาง cut sheet ไม่เข้าร้องตลอด เพราะลูกยาง paper eject roller drive ลื่น ให้ขัดใหม่
lx-300            ไฟไม่เข้า มีQ1,Q2 และ r ค่า10/5w เสีย
m/b 1170i        note { ค่าโอห์มที่วัดได้ด้วย DMM ระหว่างไฟ 5v กับ Gnd จะได้ 825โอห์มปกติ }
m/b 1170i     เปิดเครื่องปกติแต่กดฟีดไม่ทำงานมอเตอร์ร้องติ๊ด ๆ เปลี่ยน pu1501 ทำหน้าที่ไดร์มอเตอร์paper feed
m/b 2070        ไฟ5vเหลือ4vจับramจะร้อนวัดคตท.ไฟ5vได้46โอห์มปกติ1900โอห์มเพราะ ic1,ic2,rom,ram
m/b 2170        ไฟpanel กระพริบทุกดวง เปลี่ยน ic1 ตัวซีพียู
m/b 2170        วัดบอร์ดได้ 6โอห์มเปลี่ยน ic2,ic9 เบอร์ls06
m/b 2170        วัดบอร์ดได้ 1 โอห์มจากปกติ 1900 โอห์มเพราะ ic 1 ซีพียูชอร์ทมาเปลี่ยนใหม่ก็ใช้ได้
m/b 2170        วัดบอร์ดได้ 2 โอห์ม เพราะ ic2 gate array , และ ic 9 74LS06 short เปลี่ยนใหม่ใช้ได้
m/b 2180i        note { โอห์มปกติ 90 โอห์ม }
m/b dlq3000    note {โอห์มปกติ 160 โอห์ม}
m/b dlq3000    อาการโหลดกระดาษ A4 ตลอดแล้วขึ้นไฟ paper out เปลี่ยน eeprom เบอร์93c46 {8ขา} อาการคล้ายรุ่น2170
p/s 1170        ระเบิดมา เปลี่ยน fet k1342,tr a1680 ,c4408,c1815,a1015,r 0.43โอห์ม3w
p/s 2070        ไฟไม่เข้า เพราะ r start ขาดค่า 150k ตำแหน่ง r28
p/s 2070        ไม่ทำงาน เพราะ เฟทชอร์ต ตำแหน่ง Q1
p/s 2070        เปิดเงียบเพราะ r startขาดตำแหน่ง r18ค่า 150k/0.5w
p/s 2070        shortมาฝั่ง primary เปลี่ยน d2,th1,Q1,Q31,r12
p/s 2070        ไฟ5v ไม่ออก เปลี่ยน c58,c55 short เป็นซีไมก้าตัวสีเหลือง
p/s 2170        วัดปลดโหลดปกติแต่เมื่อต่อโหลดทำให้m/b gatearrayพัง เพราะ Q31 ลีค
p/s 2170        ไฟ5vออกปกติไฟ35vออก30v เพราะ zd85 short
p/s 2170        พัดลมหมุนสักพักแล้วหยุด เพราะzd52,zd87,d1,zd53 short เปลี่ยนใหม่หาย
p/s 2170        ไฟ5vไม่ออก เพราะ r53,r88ขาดและ Q51 short
p/s 2170        เปิดเงียบไฟ300vปกติ เพราะ r start ขาดค่า 68k ตำแหน่ง r28
p/s 2170        ไฟ5vไม่ออก เปลี่ยน ic59,Q51
p/s 2170        เปิดขึ้นมาfuse ขาด เปลี่ยน Q1,Q2 เพราะ short
p/s color200    shortมา มี f1,Q1,Q2,d2

อ้างอิงจาก  :  http://www.geocities.com/phot23/epson.html
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D :D :D :D ;) ;)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ