อาการจอฟ้าเช่นนี้ แก้ยังไง

(1/1)

sunday:
กำลังเล่นเกมส์ seal อยู่ดีๆ
ขึ้นจอฟ้า 0x0000000A(0x805D30DE,0x00000002,0x00000008,0x805D30DE)
สเปคเครื่องก็
เมนบอร์ด N68PV-GS
cpu amd x2 240
ram kingston 1g/533
gview 450w

เมื่อปิดคอมไปนานๆ พอเปิดจอจะเป็นคลื่นเล็กๆ

sunday:
vgaออนบอร์ด NVDIA GeForce 7050 PV/NVIDIA nForce 630a

Gm tan:
http://support.microsoft.com/kb/314063/th

Gm tan:
การแก้ปัญหาข้อผิดพลาด Stop 0x0000000A ใน Windows XP
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
เนื้อหาบนหน้านี้

    * สรุป
    * อาการ
    * สาเหตุ
    * การแก้ไข
          o ตำแหน่งที่จะเริ่ม
    * การแก้ไขปัญหาขั้นสูง
          o หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด Stop 0x0A ระหว่างการติดตั้ง Windows XP
                + ตรวจสอบว่าฮาร์ดเแวร์ของคุณอยู่ในรายการ Hardware Compatibility List ของ Windows XP หรือไม่
                + ค้นหาประเด็นเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์อื่น
          o หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด Stop 0x0A หลังจากติดตั้ง Windows XP แล้ว
                + ตรวจสอบซอฟต์แวร์หรือไดรเวอร์อื่นๆ
                + ตรวจสอบฮาร์ดแวร์ที่เพิ่งติดตั้งใหม่
          o ข้อมูลเพิ่มเติม

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด
สรุป
บทความนี้จะอธิบายสาเหตุและวิธีแก้ปัญหาต่างๆ ของข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Stop: 0x00...
บทความนี้จะอธิบายสาเหตุและวิธีแก้ปัญหาต่างๆ ของข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Stop: 0x0000000A" ที่คุณอาจได้รับใน Windows XP
กลับไปด้านบน
อาการ
คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ระหว่างหรือหลังจากการติดตั้ง Microsoft...
คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ระหว่างหรือหลังจากการติดตั้ง Microsoft Windows XP:
Stop: 0x0000000A (parameter1, parameter2, parameter3, parameter4) IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL*** แอดเดรสx ใช้กับแฟ้มx -

พารามิเตอร์ต่างๆ อ้างถึงปัญหาเฉพาะที่เกี่ยวข้อง:

    * Parameter 1 - แอดเดรสที่อ้างถึงไม่ถูกต้อง
    * Parameter 2 - IRQL ที่ต้องการเพื่อเข้าใช้งานหน่วยความจำ
    * Parameter 3 - ชนิดของการเข้าใช้งาน โดยที่ 0 คือการอ่านและ 1 คือการเขียน
    * Parameter 4 - แอดเดรสของคำแนะนำที่อ้างถึงหน่วยความจำในพารามิเตอร์ 1

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการแก้ไขข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้
กลับไปด้านบน
สาเหตุ
Stop error 0x0000000A (Stop 0x0A) ระบุว่ามีความพยายามในโหมดเคอร์เนลเพื่อใช้งานหน...
Stop error 0x0000000A (Stop 0x0A) ระบุว่ามีความพยายามในโหมดเคอร์เนลเพื่อใช้งานหน่วยความจำเพจที่ internal request level (IRQL) สูงเกินไป โดยปกติ ข้อผิดพลาดนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไดรเวอร์ใช้แอดเดรสหน่วยความจำไม่ถูกต้อง สาเหตุอื่นๆ ที่อาจเป็นไปได้ของข้อผิดพลาดนี้คือไดรเวอร์ของอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งาน ได้ ปัญหาฮาร์ดแวร์ทั่วไป และปัญหาซอฟต์แวร์ใช้งานร่วมกันไม่ได้
กลับไปด้านบน
การแก้ไข
ตำแหน่งที่จะเริ่ม เมื่อเกิดข้อผิดพลาดนี้ ให้ใช้เครื่องมือ Windows Error Reporti...
ตำแหน่งที่จะเริ่ม
เมื่อ เกิดข้อผิดพลาดนี้ ให้ใช้เครื่องมือ Windows Error Reporting การใช้เครื่องมือนี้ทำให้คุณสามารถส่งรายงานข้อผิดพลาดไปยัง Microsoft ได้โดยตรงและเครื่องมือนี้จะรายงานกลับไปหากมีวิธีแก้ปัญหา หากต้องการใช้เครื่องมือนี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้:

คลิก ส่งรายงานข้อผิดพลาด เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้ส่งรายงานข้อผิดพลาดให้แก่ Microsoft

หากมีวิธีแก้ปัญหา ให้คลิก ข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากส่งรายงานข้อผิดพลาดแก่ Microsoft ซึ่งจะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลการแก้ปัญหาหรือข้อมูลเกี่ยวกับวิธีรับมือกับปัญหา

หากไม่มีวิธีการแก้ปัญหา คุณสามารถดูหัวข้อ "การแก้ไขปัญหาขั้นสูง" เพื่อพยายามแก้ปัญหานี้ หากคุณกังวลกับวิธีการแก้ไขปัญหาขั้นสูง คุณอาจต้องการความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นหรือติดต่อฝ่ายสนับสนุน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อฝ่ายสนับสนุน โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/ (http://support.microsoft.com/contactus/)
กลับไปด้านบน
การแก้ไขปัญหาขั้นสูง
หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด Stop 0x0A ระหว่างการติดตั้ง Windows XP หากคุณ...
หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด Stop 0x0A ระหว่างการติดตั้ง Windows XP
หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด Stop 0x0A ระหว่างการติดตั้ง Windows XP ให้ใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหาต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์
ตรวจสอบว่าฮาร์ดเแวร์ของคุณอยู่ในรายการ Hardware Compatibility List ของ Windows XP หรือไม่
หากฮาร์ดแวร์ของคุณไม่อยู่ในรายการ HCLของ Windows XP ให้พิจารณาการขอรับฮาร์ดแวร์ที่อยู่ในรายการ Hardware Compatibility List (HCL)

หากต้องการดูรายชื่อ HCL ล่าสุด ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://winqual.microsoft.com/HCL/Default.aspx?m=x (http://winqual.microsoft.com/HCL/Default.aspx?m=x)
และ คุณอาจต้องการอ่านหัวข้อ "ตรวจสอบความเข้ากันของระบบ" ในซีดีรอมของ Windows XP เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับความไม่เข้ากันของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่อาจเป็นไป ได้
ค้นหาประเด็นเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์อื่น
ขั้นตอนการแก้ปัญหาต่อไปนี้จะช่วยคุณแยกปัญหา ใช้แผ่นซีดีรอม Windows XP เพื่อเริ่มต้นเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วทำตามคำแนะนำสำหรับการติดตั้งบนหน้าจอ หากคุณยังได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด Stop 0x0A ระหว่างการติดตั้ง Windows XP ให้ลองทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาเหล่านี้ หลังจากทำตามขั้นตอนแต่ละขั้นตอนแล้ว ให้ลองติดตั้ง Windows อีกครั้ง คำเตือน บทความนี้มีขั้นตอนต่างๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนการตั้งค่า BIOS หรือ CMOS หรือการตั้งค่าที่คุณอาจต้องเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ การแก้ไข BIOS ของคอมพิวเตอร์ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงได้ Microsoft ไม่สามารถรับประกันว่าปัญหาที่เกิดจากการแก้ไข BIOS จะสามารถแก้ไขได้ การเปลี่ยนการตั้งค่า BIOS ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณเอง หากคุณต้องการความช่วยเหลือในขั้นตอนเหล่านี้ ให้ติดต่อบริษัทผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ การทำการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์ หรือ BIOS ของคอมพิวเตอร์อาจทำให้การรับประกันสิ้นสุด หากคุณไม่ต้องการแก้ไขฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ ให้นำเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังศูนย์ซ่อม

   1. ระหว่างเริ่มการติดตั้ง ให้กดปุ่ม F5 เมื่อปรากฏข้อความ "Setup is inspecting your computer's hardware configuration" ขึ้น เมื่อได้รับการแจ้ง ให้ระบุประเภทของคอมพิวเตอร์และ hardware abstraction layer (HAL) ที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น หากคุณมีหน่วยประมวลผลตัวเดียว ให้ระบุ HAL เป็น "Standard PC"
   2. ปิดคุณลักษณะต่อไปนี้ในการตั้งค่า CMOS สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ ดูคู่มือฮาร์ดแวร์หรือติดต่อบริษัทผู้ผลิตเพื่อขอคำแนะนำ
          * การแคชทั้งหมด รวมทั้ง L2, BIOS ภายใน/ภายนอก และการแคชแบบไรท์แบ็คในดิสก์คอนโทรลเลอร์
          * การทำแชโดว์ทั้งหมด
          * Plug and Play
          * คุณลักษณะของ BIOS ในการช่วยป้องกันไวรัส
   3. ลบ อะแดปเตอร์ทั้งหมดและถอดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ไม่จำเป็นในการเริ่มคอมพิวเตอร์ แล้วติดตั้ง Windows รวมทั้งอะแดปเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ต่อไปนี้:
          * อะแดปเตอร์เครือข่าย
          * โมเด็มติดตั้งภายใน
          * การ์ดเสียง
          * ฮาร์ดดิสก์เพิ่มเติม (ต้องมีฮาร์ดดิสก์อย่างน้อยหนึ่งตัวเพื่อทำการติดตั้งนี้ให้เสร็จสมบูรณ์)
          * ไดรฟ์ซีดีหรือดีวีดี (หากคุณติดตั้งจากฮาร์ดดิสก์ในระบบ)
   4. หากคุณใช้อะแดปเตอร์ SCSI ให้ใช้วิธีการต่อไปนี้ ดูคู่มือฮาร์ดแวร์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
          * ดาวน์โหลดไดรเวอร์ล่าสุดสำหรับ Windows จากผู้ผลิตอะแดปเตอร์
          * ปิดการทำการซิงค์ในคอนโทรลเลอร์ SCSI
          * ตรวจดูให้แน่ใจว่าการจบและ ID ของอุปกรณ์ SCSI ถูกต้อง
          * ปลดอุปกรณ์ SCSI ทั้งหมดออกจากการเชื่อมต่อ SCSI (ยกเว้นฮาร์ดดิสก์ที่คุณจะใช้เริ่มระบบหรือติดตั้งไปยังไดรฟ์ที่อยู่ในดิสก์นั้นๆ)
   5. หากคุณใช้อะแดปเตอร์ IDE ให้ใช้วิธีการต่อไปนี้ ดูคู่มือฮาร์ดแวร์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
          * ระบุพอร์ต IDE ออนบอร์ดให้เป็นPrimary only
          * ตรวจดูให้แน่ใจว่าการตั้งค่า Master/Slave/Only สำหรับอุปกรณ์ IDE ถูกต้อง
          * ปลดอุปกรณ์ IDE ทั้งหมดออก ยกเว้นฮาร์ดดิสก์
   6. ตรวจสอบ SIMMs หน่วยความจำ (RAM) ในคอมพิวเตอร์ ดูคู่มือฮาร์ดแวร์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
          * ปลด SIMMs หน่วยความจำที่ไม่ตรงออก เพื่อให้ SIMMs ทั้งหมดทำงานได้ด้วยความเร็วเท่ากัน เช่น 60 นาโนวินาที (ns) หรือ 70 ns
          * รันทดสอบระบบในหน่วยความจำ แล้วลบ SIMMs ที่เสียออก
          * ทดสอบโดยการใช้ SIMMs อื่นๆ หากมี
   7. ติดต่อ บริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์หรือเมนบอร์ดเพื่อตรวจสอบว่าพวกเขาทราบปัญหาในการ รันหรือติดตั้ง Windows XP หรือไม่ บริษัทผู้ผลิตอาจช่วยได้ในเรื่องต่อไปนี้:
          * การรันโปรแกรมวิเคราะห์ในคอมพิวเตอร์
          * การปรับรุ่น BIOS ของคอมพิวเตอร์ หากสามารถทำได้

กลับไปด้านบน
หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด Stop 0x0A หลังจากติดตั้ง Windows XP แล้ว
หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด Stop 0x0A หลังจากติดตั้ง Windows XP แล้ว ให้ใช้วิธีการแก้ปัญหาต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบคอมโพเนนต์อื่นๆ
ตรวจสอบซอฟต์แวร์หรือไดรเวอร์อื่นๆ
หาก คุณได้ติดตั้งซอฟต์แวร์หรือไดรเวอร์อื่นๆ ลองลบหรือปิดการใช้งานเพื่อให้ไม่โหลด แล้วเริ่มคอมพิวเตอร์ใหม่อีกครั้งเพื่อดูว่าซอฟต์แวร์หรือไดรเวอร์นั้นทำให้ เกิดปัญหาหรือไม่ หากซอฟต์แวร์หรือไดรเวอร์นั้นทำให้เกิดปัญหา ให้รายงานปัญหาไปยังบริษัทผู้ผลิตซอฟท์แวร์หรือไดรเวอร์

หากคุณไม่สามารถเริ่ม Windows XP ได้หลังจากติดตั้งซอฟต์แวร์หรือไดรเวอร์ต่างๆ ให้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้เพื่อคืนค่า Windows:

    * ใช้การตั้งค่า Last Known Good configuration

      สำหรับข้อมูล เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุณลักษณะ Last Known Good Configuration โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
      307852  (http://support.microsoft.com/kb/307852/ ) วิธีการเริ่มเครื่องคอมพิวเตอร์โดยการใช้คุณลักษณะ Last Known Good Configuration ใน Windows XP
    * การแก้ไขการติดตั้ง Windows XP โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
         1. ปิดโปรแกรมป้องกันไวรัสและการป้องกันไวรัสในระดับ BIOS สำหรับวิธีใช้ ดูคู่มือของซอฟต์แวร์หรือวิธีใช้ออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง
         2. ตรวจ ดูให้แน่ใจว่าได้กำหนดให้ไดรฟ์ซีดีหรือดีวีดีเป็นอุปกรณ์สำหรับเริ่มต้นระบบ อันดับแรก ดูคู่มือคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อดูวิธีการทำงานนี้
         3. ้ใส่แผ่นซีดี Windows XP ลงในไดรฟ์ซีดีหรือดีวีดี แล้วเริ่มคอมพิวเตอร์ใหม่
         4. เมื่อปรากฏคำแนะนำ "Press any key to boot from CD" ขึ้น ให้กดปุ่มใดๆ คอมพิวเตอร์ของคุณจะเริ่มจากซีดี Windows XP
         5. เมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มต้นจากซีดี ระบบจะตรวจสอบฮาร์ดแวร์ แล้วแจ้งให้คุณเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:
                o To set up Windows XP now, press ENTER.
                o To repair a Windows XP installation using Recovery Console, press R.
                o To quit Setup without installing Windows XP, press F3.
         6. กด ENTER
         7. Press F8 to accept the Licensing Agreement.
         8. ช่องจะแสดงการติดตั้ง Windows XP ปัจจุบัน จากนั้นคอมพิวเตอร์จะแจ้งให้คุณเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:
                o To repair the selected Windows XP installation, press R.
                o To continue installing a fresh copy of Windows XP without repairing, press ESC.
         9. กด R หลังจากแก้ไข Windows XP แล้ว คุณอาจต้องลงทะเบียน Windows XP หากมีการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์
    * การใช้คุณลักษณะ Roll Back Driver

      สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุณลักษณะ Roll Back Driver โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
      283657  (http://support.microsoft.com/kb/283657/ ) วิธีการใช้คุณลักษณะ Roll Back Driver ใน Windows XP
    * ใช้คุณลักษณะ Roll Back Driver ของ Windows XP

      สำหรับ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุณลักษณะ System Restore โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
      306084  (http://support.microsoft.com/kb/306084/ ) วิธีเรียกคืนระบบปฏิบัติการสู่สภาวะเดิมใน Windows XP
    * ใช้ Recovery Console

      สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Recovery Console คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
      307654  (http://support.microsoft.com/kb/307654/ ) วิธีการติดตั้งและใช้งาน Recovery Console ใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
    * หาก Windows อยู่ในพาร์ทิชัน FAT ให้เริ่มต้นเป็น MS-DOS แล้วเปลี่ยนชื่อซอฟต์แวร์หรือไดรเวอร์ที่มีปัญหา

ตรวจสอบฮาร์ดแวร์ที่เพิ่งติดตั้งใหม่
หาก คุณได้เพิ่มฮาร์ดแวร์ใดๆ หลังจากติดตั้ง Windows แล้ว ให้ถอดอุปกรณ์ที่เพิ่งเพิ่มเข้าไปใหม่ออก เพื่อดูว่ายังมีข้อความแสดงข้อผิดพลาด Stop 0x0A หรือไม่ หากการถอดอุปกรณ์ที่เพิ่งเพิ่มเข้าไปใหม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้:

    * ดาวน์โหลดไดรเวอร์ที่มีการปรับปรุงของอุปกรณ์หากมี
    * ติดต่อบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบว่าบริษัทนั้นๆ ทราบอะไรบ้างเกี่ยวกับปัญหาของอุปกรณ์ดังกล่าว
    * รันการวิเคราะห์เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นทำงานได้อย่างถูกต้อง
    * ตรวจสอบล็อกในตัวแสดงเหตุการณ์เพื่อดูว่ามีข้อมูลกิจกรรมใดๆ ที่สามารถช่วยให้คุณระบุว่าอุปกรณ์หรือไดรเวอร์ใดที่เป็นสาเหตุของปัญหา

กลับไปด้านบน
ข้อมูลเพิ่มเติม
หาก ขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหา Stop 0x0A ได้ และหากคุณรัน Windows โดยใช้ฮาร์ดแวร์ที่อยู่ในรายชื่อ HCL แล้ว โปรดดูบทความต่อไปนี้ใน Microsoft Knowledge Base:
314103  (http://support.microsoft.com/kb/314103/ ) การเตรียมพร้อมก่อนติดต่อ Microsoft หลังจากได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด STOP ในหน้าจอสีน้ำเงิน (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ