ลงโปรแกรมแอนตี้ไวรัสไม่ได้ (มีรูป)

(1/11) > >>

reddevilclub:
นี้log hijackthis

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 21:23:17, on 18/11/2552
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe
C:\WINDOWS\vsnp2uvc.exe
C:\WINDOWS\tsnp2uvc.exe
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMan.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe
C:\Program Files\Internet Download Manager\IEMonitor.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe
C:\WINDOWS\system32\XP-D420CECD.EXE
C:\Documents and Settings\punknew1927\My Documents\Downloads\Programs\spybotsd162.exe
C:\DOCUME~1\PUNKNE~1\LOCALS~1\Temp\is-OVUFL.tmp\spybotsd162.tmp
C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
C:\WINDOWS\system32\mspaint.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://search.live.com
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://search.live.com/sphome.aspx
O2 - BHO: IDM Helper - {0055C089-8582-441B-A0BF-17B458C2A3A8} - C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMIECC.dll
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [snp2uvc] C:\WINDOWS\vsnp2uvc.exe
O4 - HKLM\..\Run: [tsnp2uvc] C:\WINDOWS\tsnp2uvc.exe
O4 - HKLM\..\Run: [XP-D420CECD] C:\WINDOWS\system32\XP-D420CECD.EXE
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [IDMan] C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMan.exe /onboot
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [_nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [_nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [_nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [_nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'Default user')
O4 - Startup: กกกกกก.lnk = C:\WINDOWS\system32\XP-D420CECD.EXE
O8 - Extra context menu item: Download all links with IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEGetAll.htm
O8 - Extra context menu item: Download FLV video content with IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEGetVL.htm
O8 - Extra context menu item: Download with IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEExt.htm
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe

--
End of file - 4576 bytes


ช่วยแนะนำหน่อยครับ

poramin003:
สงสัยจะลงผิดวิธีนะครับ ทีแรกผมก็ลงไม่เป็นเหมือนกัน ทำไปเรียนไป ก็ลงเป็น

poramin003:
เรื่อง LOG อธิบายหน่อยครับว่ามันคืออะไร
O4 - Startup: กกกกกก.lnk = C:\WINDOWS\system32\XP-D420CECD.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [XP-D420CECD] C:\WINDOWS\system32\XP-D420CECD.EXE
C:\DOCUME~1\PUNKNE~1\LOCALS~1\Temp\is-OVUFL.tmp\spybotsd162.tmp
C:\WINDOWS\system32\XP-D420CECD.EXE
C:\WINDOWS\vsnp2uvc.exe
อันล่างสุดนี่งงเลยไม่รู้ว่ามันคืออะไร

nontawat1996:
Log สะอาดนิครับ ส่วนตัวลง ไม่ได้ ไม่เก็ตเหมือนกันครับ อะไรไม่รู้ มี โมเดลด้วย = =

reddevilclub:
ขอถามอะไรต่ออีกหน่อยะครับ  ผมจะลงie8มีผลอะไรกลับเครื่องมั้ยลงทับieเวอร์ขั่นเก่าไปเลยใช่มั้ยครับ ปกติไม่ได้ใช้เท่าไหร่ เน้นหมาไฟ แต่อยากอัพเดทให้มันใหม่ๆๆหน่อย

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป