คอมช้ามาก แก้ยังไง

(1/2) > >>

LikeBearTai:
 ???
เปิดเครื่องใช้เวลาประมาณ 2-4 นาที
จากนั้นเปิดหน้าเว็บ ใช้เวลาอีกประมาณ 1-2 นาที

นานมากครับ

เป็นโน๊ตบุค Acer รุ่น Aspire 4315
HDD160,Ram 2Gb
ลง windows xp sp3
และก็ google chrome ,CCleaner,Defraggler,Microsoft Security Essentials แค่นี้ครับ ไม่ได้ลงโปรแกรมอื่น(กะเอาเบาที่สุด)
ปิดเอฟเฟคจอจนเหมือน win98 แต่ก็ยังช้าอยู่

มีวิธีไหนไหมครับที่จะให้เร็วขึ้น(เครื่องนี้แฟนเล่นเน็ตอย่างเดียว[Youtube-Facebook]) :'(

yuth284:
- ACer 4315  ออกขาย ปี2008  ผมว่า hdd 5ปี คงเสื่อมตามสภาพ อาจมี bad secter
   Hard disk มัน..ชราภาพแล้ว

- Cpu  เป็นแค่ celeron 2.0 GHZ แต่ไปใช้ crome  ที่กินแรงสะบัน หันแหลก
  ใช้ firefox ดีกว่านะ

- hijackthis  เอามาดูกัน ก็ดีนะ


LikeBearTai:
อ้างจาก: yuth284 ที่ กรกฎาคม 11, 2012, 08:32:33 am

- ACer 4315  ออกขาย ปี2008  ผมว่า hdd 5ปี คงเสื่อมตามสภาพ อาจมี bad secter
   Hard disk มัน..ชราภาพแล้ว

- Cpu  เป็นแค่ celeron 2.0 GHZ แต่ไปใช้ crome  ที่กินแรงสะบัน หันแหลก
  ใช้ firefox ดีกว่านะ

- hijackthis  เอามาดูกัน ก็ดีนะLogfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 13:25:57, on 11/7/2555
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\DOCUME~1\A-Kung\LOCALS~1\Temp\RtkBtMnt.exe
C:\WINDOWS\system32\agrsmsvc.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://klit.startnow.com/?src=startpage&provider=&provider_name=yahoo&provider_code=&partner_id=693&product_id=741&affiliate_id=&channel=&toolbar_id=200&toolbar_version=2.4.0&install_country=TH&install_date=20120527&user_guid=34EB1A7A18BF4AEC9BEF9EB7B2EDF1A5&machine_id=e7f4acaf0e535a70ef27b37bba78c22f&browser=IE&os=win&os_version=5.1-x86-SP3
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
O4 - HKLM\..\Run: [MSC] "C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPStart] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32
O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{04B6F2A2-21D7-41F4-9D9F-74F60E8B67E5}: NameServer = 110.164.252.222,8.8.8.8
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{04B6F2A2-21D7-41F4-9D9F-74F60E8B67E5}: NameServer = 110.164.252.222,8.8.8.8
O22 - SharedTaskScheduler: Browseui preloader - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\WINDOWS\system32\agrsmsvc.exe

--
End of file - 3780 bytes

yuth284:
09 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7f2ba38496583}
   - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  ถ้าไม่ได้ ไปกดตรวจเอง  ก็  check ลบออกเลย

09 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683}
   - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
     Msn ตัวเก่ามาก ใช้งานไม่ไ้ด้และยังเป็นรูโหว่ ให้โดนโดนโจมตีได้อีก  ... check ลบ


------
1.  Windows update = NO จะดีกว่า  ( กันไม่ให้ใช้ net  download ตัวupdate )


2. IE8 หน้าแรก ให้เป็น  www.google.co.th  หรือ www ที่ไม่มี flash  จะได้ไวๆ
  แนะนำ ใช้firefox เร็วกว่า ie8  [  แต่อย่าไปใช้crome ถ้า comp ไม่แรง ]

3.Antivirus  ของ microsoft ไม่น่าจะดี  ให้ลองใช้ avast7 แทน  [register ด้วย ใช้ฟรี 1year ]

----- BE LUCKY ---

yuth284:
และ  windows firewall  ต้อง yes ให้มันทำงานนะครับ
ม่ายงั้น โดน virus  แก้windows ของเรา  เละเทะ..เลย

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป