รู้ยัง? ประกันสังคมตรวจสุขภาพได้ฟรี 14 รายการ

สิทธิประกันสังคมเป็นสิทธิพื้นที่ฐานที่พนักงานออฟฟิศและคนทำงานส่วนใหญ่มีกัน แต่ที่หลายคนอาจไม่รู้มาก่อนคือนอกจากค่ารักษาพยาบาลแล้ว ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีได้ฟรีด้วย

การตรวจสุขภาพประจำปีจะช่วยให้รู้การเปลี่ยนแปลงของร่างกายเราได้มากขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงอายุที่เพิ่มมากขึ้น และพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ส่งผลต่อสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจำปียังทำให้เราเห็นร่องรอยและความเสี่ยงของโรค ทั้งก่อนที่จะเกิดโรคและโรคที่เกิดไปแล้วอย่างทันท่วงที ช่วยให้เรารู้ตัวและวางแผนป้องกันและรักษาโรคนั้นก่อนจะสายไป

เมื่อคุณต้องจ่ายค่าประกันสังคมทุกเดือน Hack for Health ก็อยากให้คุณได้ใช้สิทธิได้อย่างคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ เลยรวบรวมลิสต์รายการตรวจสุขภาพฟรีของประกันสังคมมาให้ได้อ่านกัน

ตรวจสุขภาพฟรีด้วยสิทธิประกันสังคม

สิทธิการตรวจสุขภาพของประกันสังคมแบ่งออกได้หลายรายการ ดังนี้

ตรวจร่างกายตามระบบ

1. การคัดกรองการได้ยิน (Finger Rub Test)

สามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป ตรวจได้ 1 ครั้ง/ปี

2. การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข

 • อายุ 30–39 ปี ตรวจทุก 3 ปี
 • อายุ 40–54 ปี ตรวจได้ทุกปี
 • อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเสี่ยง

3. การตรวจตาโดยความดูแลของจักษุแพทย์

 • อายุ 40–54 ปี ตรวจ 1 ครั้ง/ปี
 • อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจทุก ๆ 1–2 ปี

4. การตรวจวัดสายตาด้วย Snellen Eye Chart

สามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

การตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นการนำตัวอย่างสารภายในร่างกายไปตรวจหาค่าความผิดปกติ

5. ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count: CBC) จะช่วยบอกปริมาณและลักษณะของเม็ดเลือดทั้งสามชนิด คือ เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด ซึ่งสามารถใช้เกณฑ์ในการตรวจโรคได้หลายชนิด

 • อายุ 18–54 ปี ตรวจ 1 ครั้ง
 • อายุ 55–70 ปี ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

6. ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis: UA)

สามารถใช้เพื่อตรวจหาตะกอนที่เป็นสัญญาณของนิ่วและการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ และโรคอื่น ๆ สามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

7. ตรวจน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar: FBS)

ช่วยบอกถึงความสามารถของร่างกายในการจัดการกับระดับน้ำตาลในเลือดที่สัมพันธ์ภาวะก่อนเป็นเบาหวาน (Prediabetes) และโรคเบาหวาน

 • อายุ 35–54 ปี ตรวจทุก 3 ปี
 • อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

8. การทำงานของไต (Creatinine: Cr)

เป็นการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาค่าครีตินีนเป็นของเสียภายในกล้ามเนื้อที่จะขับผ่านไต ถ้าค่าครีตินีนน้อยอาจหมายถึงไตทำงานผิดปกติ สามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

9. ไขมันในเส้นเลือดชนิด Total & HDL Cholesterol

ค่าไขมันในเลือดสามารถบ่งบอกถึงโรคได้หลายโรค เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และอื่น ๆ โดยสิทธิประกันสังคมสามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 5 ปี

การตรวจอื่น ๆ

10. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ HBsAg

เป็นการเจาะเลือดเพื่อหาแอนติเจน (Antigen) ที่เป็นสารภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวข้องกับไวรัสตับอักเสบโดยเฉพาะ สามารถตรวจได้ 1 ครั้งสำหรับผู้ประกันตนที่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2535

11. มะเร็งปากมดลูกแบบ Pap Smear

Pap Smear เป็นการตรวจด้วยการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ป้ายเก็บตัวอย่างเซลล์บริเวณปากมดลูกแล้วนำมาหาความผิดปกติ

 • อายุ 30–54 ปี ตรวจทุก 3 ปี
 • อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสม

12. ตรวจมะเร็งปากมดลูกวิธี VIA

VIA (Visual inspection with acetic acid) เป็นการตรวจหาความผิดปกติของเซลล์บริเวณปากมดลูกด้วยการใช้น้ำส้มสายชูชโลมและดูลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อะ ตรวจได้เมื่ออายุ 30–54 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 5 ปี

13. ตรวจเลือดในอุจจาระ

FOB (Fecal occult blood) เป็นการตรวจหาเลือดที่แฝงมาในอุจจาระ ซึ่งเป็นสัญญาณของการมีเลือดออกภายในลำไส้ที่อาจเป็นอาการของโรคมะเร็ง สามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุ 50 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้งต่อ/ปี

14. การเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X–ray)

สามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

วิธีเตรียมตัวก่อนไปตรวจสุขภาพด้วยสิทธิประกันสังคม

การเตรียมตัวให้ดีก่อนไปตรวจสุขภาพจะช่วยให้ผลการตรวจแม่นยำและคลาดเคลื่อนน้อยลง

 • พักผ่อนให้เพียงพอ 6–8 ชั่วโมง
 • งดอาหารและน้ำ 8–10 ชั่วโมงก่อนตรวจ
 • งดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจ
 • สวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการตรวจ เช่น เสื้อที่ไม่ต้องพับแขน
 • ผู้หญิงควรเว้นช่วงก่อน ระหว่าง และหลังมีประจำเดือน 7 วัน เพราะอาจมีเลือดปนในปัสสาวะ
 • ทำตามคำแนะนำอื่น ๆ ที่บุคลากรทางการแพทย์แนะนำ
 • เตรียมบัตรประชาชนติดตัวไว้

หากคุณมีข้อสงสัยหรืออยากเช็กสิทธิสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ www.sso.go.th โทรสายด่วน 1506 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขา อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะ
ที่มา: sso.go.th

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส