นิวยอร์กเตรียมเปลี่ยนตู้โทรศัพท์สาธารณะเป็นจุดบริการ Free Wi-Fi

ในเวลานี้ชาวนิวยอร์กต่างลุ้นให้แนวคิดเปลี่ยนโทรศัพท์สาธารณะเป็นจุดบริการฟรีไวไฟผ่านความเห็นชอบจากนายกเทศมนตรี โดยคาดว่ามีโอกาสสูงที่จะได้รับอนุมัติโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีโทรคมนาคมประจำเมืองนิวยอร์ก ได้ยื่นเรื่องของบประมาณจากนาย Mayor Bloomberg นายกเทศมนตรีเพื่อขออนุมัติให้รื้อตู้โทรศัพท์สาธารณะทั้งหมด 11,000 จุด ให้กลายเป็นจุดปล่อยสัญญาณ Free Wi-Fi โดยจะออกแบบจุด Hotspots ดังกล่าวให้มีความสวยงามทันสมัย ซึ่งคำตอบของการขออนุมัตินั้นจะได้รับการพิจารณาและวินิจฉัยจากคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องในเมืองนิวยอร์กภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้

ที่มา : nydailynews

แสดงความคิดเห็น