drone change a light bulb 01

เมื่อ YouTuber รายหนึ่ง ทดลองนำ Drone มาช่วยเปลี่ยนหลอดไฟ

หลายคนมักจะเบื่อหน่ายเวลาที่ต้องปืนขึ้นไปเปลี่ยนหลอดไฟบนเพดาน แต่กิจกรรมนี้อาจจะทำให้การเปลี่ยนหลอดไฟบนเพดานสำหรับบางคนสนุกขึ้น (หรืออาจจะทำให้วุ่นวายมากขึ้นสำหรับบางคน)

YouTuber รายหนึ่งชื่อว่า Marek Baczynski ทดลองความคิดแผลงๆของเขา ด้วยการใช้ Drone รุ่น Syma X5C ช่วยในการเปลี่ยนหลอดไฟบนเพดาน แทนที่จะต้องปืนขึ้นไปใช้มือเปลี่ยนตามปกติ

การทดลองครั้งๆแรกยังประสบปัญหา และเสียหลอดไฟไปหลายดวง แต่หลังจากที่พยายามไปสักพักเขาก็ทำสำเร็จ ซึ่งใครที่อยากทดลองทำตาม อาจจะต้องเตรียมใจสำหรับการเสียหลอดไฟไปบางดวง (หรืออาจเสียใบพัดบางใบของ Drone ไป)

drone change a light bulb 03

นับวัน YouTuber จากทั่วโลกเริ่มมีการใช้ Drone มาทดลองทำอะไรแปลกๆมากขึ้น อย่างล่าสุดที่มีการนำ Drone ไปช่วยตัดผมให้เพื่อน

อ้างอิง : TheNextWeb