แบไต๋ไฮเทค – Intel รับรองที่มาของแร่ที่ตัวเองใช้

Intel รับรองที่มาของแร่ที่ตัวเองใช้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบให้กับพื้นที่ต่างๆที่ขุดแร่และไม่สร้างปัญหากับคนในภูมิภาคอย่างแน่นอน