Satya Nadella ขึ้นเป็น CEO คนใหม่ของ Microsoft แล้วอย่างเป็นทางการ

satya-microsoft

ก้าวขึ้นรับตำแหน่ง CEO คนที่ 3 ของ Microsoft เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ Satya Nadella (สัตยา นาเดลล่า) หลังจากผ่านกระบวนการสรรหาอยู่หลายเดือน สัตยาถือเป็นคนเก่าแก่คนนึงของ Microsoft และมีศักยภาพในหลายๆ ด้านที่จะนำพาบริษัทเดินหน้าต่อไป

หลังจากที่หลายเดือนก่อน สตีฟ บัลเมอร์ CEO คนที่ 2 ของ Microsoft ได้ประกาศที่จะลงจากตำแหน่ง บริษัทได้เริ่มมีการหาคนที่จะมารับตำแหน่งนี้ มีกระแสว่าจะเอาคนนอกบริษัทเข้ามารับตำแหน่งนี้ แต่สุดท้าย Microsoft ก็เลือกสัตยาที่ดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายกลุ่ม cloud และตลาดองค์กร ซึ่งเขาทำงานกับ Microsoft มายาวนานถึง 22 ปี

สัตยา ปัจจุบันอายุ 46 ปี เข้ามาทำงานกับ Microsoft ตั้งแต่ปี 1992 ในโปรเจคของ Windows NT  และเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในกลุ่มงานประเภท cloud computing เป็นคนสำคัญในโครงการสำคัญๆ ของ Microsoft หลายงานเช่น Bing, Xbox, Office ฯลฯ

นอกจากนี้ใน Microsoft ก็มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของ บิล เกตต์ CEO คนแรก จากเดิมที่ดำรงตำแหน่งเป็นประธานบอร์ด ให้มาเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีแทน โดยตำแหน่งนี้ทางสัตยาได้ขอให้บิล เกตต์มาช่วยงาน และให้ จอห์น ทอมป์สันขึ้นมาเป็นประธานบอร์ดแทน ส่วนสตีฟ บัลเมอร์หลังจากลงจากตำแหน่ง CEO แล้วก็ยังคงเป็นบอร์ดของ Microsoft ต่อไปแต่จะไม่มีตำแหน่งด้านบริหาร

ที่มา : MicrosoftTechcrunch