คณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน บอก E-Sports ไม่ใช่กีฬา! / มาวิเคราะห์ประเด็นนี้กัน

หลังจากที่เราได้พบข่าวดีมาสักพักว่า “บอร์ด กกท. ยืนยันว่า E-Sports เป็นกีฬาแล้ว” บอร์ด กกท. ยืนยัน! บรรจุ E-Sport เป็นกีฬาแล้วอย่างเป็นทางการ ล่าสุดพบข่าวจากสำนักข่าว “The Bangkok Insight” ได้รายงานว่า “E-Sports ไม่ใช่กีฬา เหตุกระทบสุขภาพเด็ก” โดยมีเนื้อหาใจความว่า ดร. ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ได้กล่าวว่า “น่าห่วงตรงที่ประเทศไทยรับกระแสอีสปอร์ตอย่างรวดเร็วเหมือนกับที่เราอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลก เช่น การใช้สติกเกอร์ไลน์อันดับของโลก หรือการใช้เฟซบุ๊กเป็นอันดับต้นๆ ของโลก” เพราะว่าการนำ E-sports มาเป็นกีฬานั้นเกิดจากทางภาคธุรกิจและมีการโฆษณาเกินจริง ไม่ได้คำนึงถึงความเป็นกีฬาที่แท้จริง ซึ่งหลักของกีฬาคือต้องเล่นแล้วสุขภาพดีขึ้น และต้องไม่เป็นการเอาลิขสิทธิ์ (ลิขสิทธิ์เกม) จากบริษัทใดเข้ามาเกี่ยวข้อง และ กกท. ก็รับรองเร็วเกินไป ทั้งที่มีคนเสนอให้ศึกษาอย่างละเอียด นอกจากนี้รางวัลยังคือการนำเงินรางวัลมา “ล่อเด็ก” และจะมีสักกี่คนที่ไปถึงขั้นนั้น อีกทั้งวัยที่เล่นกันมากที่สุดคือ 13-18 ปี ซึ่งเป็นวัยที่มีการพัฒนาสมอง ทำให้ขาดการพัฒนา พอเลยวัยไปแล้วใครจะรับผิดชอบ เร่งให้มีมาตรการควบคุม ต้องการให้ กกท. หยุดแล้วกลับมาทบทวนกันก่อน สร้างกติกาและหาทางรับผิดชอบร่วมกัน ซึ่งทาง กกท. ก็พร้อมที่จะทบทวนอยู่แล้ว การจะเป็นกีฬาได้ ต้องเข้ากับองค์ประกอบ 3 เรื่อง ต้องมีกฎกติกาที่ชัดเจน ต้องไม่ไปสู่ความรุนแรง ต้องมีคณะกรรมการมาดูแลหากเกิดการละเมิดข้อตกลง เช่น ผิดกติกาให้ออก หรืองดการแข่งขัน เป็นต้น นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ กล่าวว่า ไทยขาดองค์ประกอบเป็นผู้นำอีสปอร์ต การแข่งขันอีสปอร์ตทั่วโลกมีแค่ 1 ในล้าน ที่เป็นมืออาชีพ ที่เหลือคือเสพติดมากกว่า แต่บ้านเราโปรโมทว่าเป็นกีฬาแห่งอนาคต การเสพติดพฤติกรรมที่ไม่อาจควบคุมได้เหมือนติดพนัน เพียงเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจเป็นที่ตั้ง … Continue reading คณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน บอก E-Sports ไม่ใช่กีฬา! / มาวิเคราะห์ประเด็นนี้กัน