Connect with us

ข่าวไอทีในประเทศ

พ.ร.บ. ข่าวกรองแห่งชาติ 2562 บังคับใช้แล้ว เปิดช่องให้รัฐดักข้อมูลได้

สดๆ ร้อนๆ บังคับใช้แล้ว พ.ร.บ. ข่าวกรองแห่งชาติ 2562 แต่ก่อนอื่นขอบอกว่า ไม่เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ไซเบอร์ ที่เป็นประเด็นไป (และทางเราได้ข้อมูลความจริงเจาะลึกของ พ.ร.บ. ไซเบอร์เช่นกัน เดี๋ยวจะมาเขียนให้อ่านนะครับ มาเข้าเรื่องด่วนกันก่อน)

มาดูว่ามีอะไรเด่นๆ ใน พ.ร.บ.นี้บ้าง

  • มาตราที่ 6  “อาจสั่งให้หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใดส่งข้อมูลหรือเอกสารที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติภายในระยะเวลาที่ผู้อำนวยการกำหนด”
  • มาตราที่ 12 “ให้สำนักข่าวกรองแห่งชาติจัดให้มีศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “ศป.ข.” เป็นหน่วยงานภายใน เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการประสานกิจการการข่าวกรองการต่อต้านข่าวกรอง”
  • มาตราที่ 13 ให้ ศป.ข. มีหน้าที่และอำนาจในการ
  1. ติดตาม ประเมิน และวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง รวมทั้งรายงานข่าวประจำวัน ข่าวเร่งด่วน ข่าวเฉพาะกรณี
  2. เฝ้าระวังภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัย ทั้งในภาวะปกติและช่วงที่มีสถานการณ์ ช่วงเทศกาลที่สำคัญ พระราชพิธี และการประชุมหรืองานพิธีการที่สำคัญของรัฐ
  3. ให้ความรู้และประสานความร่วมมือด้านการข่าวกับภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชน

แต่มาตรา 6 มีขยายความจุดนึงอันนี้น่าสนใจมาก

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ “อาจดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ รวมทั้งอาจใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เครื่องโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวได้”

ตรงนี้ทำให้เกิดการวิจารณ์กันว่า อาจสามารถทำการดักข้อมูล หรือเจาะระบบเพื่อให้ได้ข้อมูลได้ แต่ว่าก็มีการระบุว่า “เงื่อนไขในการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อำนวยการกำหนดโดยความเห็นชอบ ของนายกรัฐมนตรี รวมถึงต้องระบุระยะเวลา บันทึกวิธีที่ใช้และเหตุผล และเยียวยาผลกระทบต่อบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้สามารถอ่าน พ.ร.บ. นี้ฉบับเต็มได้ที่นี่

อ้างอิง: ประชาไท

แชร์โพสนี้

แสดงความคิดเห็น

อ่านต่อ
Advertisement
Advertisement
Advertisement

ติดตามข่าวสาร กดไลค์เพจแบไต๋!