Connect with us

เปิดวิสัยทัศน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เผยโฉมหน้าก้าวสำคัญด้านการศึกษามุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตรองรับความต้องการตลาดงานและระบบเศรษฐกิจใหม่ “Value–Based Economy” พัฒนาหลักสูตรดิจิทัลครบวงจรทั้งดิจิทัลฟิล์ม-มีเดีย ไอที-นวัตกรรม และการตลาด เสริมความแกร่งให้นักศึกษาจากการผนึกพลังความร่วมมือพันธมิตรระดับโลกจากอเมริกา-แคนาดา และองค์กรธุรกิจเอกชนชั้นนำหลากหลายสนับสนุนการบ่มเพาะ Smart Enterprises และ Startups ศักยภาพสูงสู่ตลาดงานมาตรฐานสากล

อาจารย์เพชร โอสถานุเคราะห์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ แถลงวิสัยทัศน์ผู้นำการศึกษาตอบรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ชี้ชัดมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ก้าวสู่การเป็นผู้นำตัวจริงในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านดิจิทัลครบทุกมิติ ด้วยความพร้อมมากที่สุดในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำที่มุ่งพัฒนาบัณฑิตรองรับความต้องการตลาดงานในระบบเศรษฐกิจใหม่สอดรับนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยใช้จุดเด่นของมหาวิทยาลัยในการบ่มเพาะนักศึกษาให้มีความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณผู้ประกอบการ ขยับตัวเหนือเทรนด์ธุรกิจซึ่งกำลังหลอมรวมระหว่างโลกธุรกิจและโลกดิจิทัลให้กลายเป็นสิ่งท้าทายความสามารถคนรุ่นใหม่

อาจารย์เพชร โอสถานุเคราะห์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

พร้อมกันนี้ได้เปิดตัวหลักสูตรด้านดิจิทัลพร้อมกัน 3 คณะ ซึ่งเป็นการพัฒนาหลักสูตรจากองค์ความรู้สะสมประสบการณ์ของแต่ละคณะและความร่วมมือกับธุรกิจเอกชนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายพันธมิตรทางการศึกษาชั้นนำระดับโลก เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ทำงานและสร้างสายสัมพันธ์ทางธุรกิจในระหว่างเรียน มั่นใจเรียนจบออกไปทำงานได้ทันที

สามหลักสูตรดิจิทัลใหม่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประกอบด้วย

  1. คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ คณะใหม่ล่าสุดที่นำจุดเด่นของมหาวิทยาลัยกรุงเทพมาพัฒนาหลักสูตรด้านภาพยนตร์และแอนิเมชั่นที่โดดเด่นที่สุดในประเทศไทยทั้งโครงสร้างหลักสูตร เครื่องมืออุปกรณ์ ความสามารถของคณาจารย์ และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำจากต่างประเทศ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทั้งองค์ความรู้และการฝึกปฏิบัติจริงในระดับสากล
  2. หลักสูตรเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม (เปลี่ยนชื่อจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อเดือนกรกฎาคม 2559) หลักสูตรพิเศษที่ได้รับความร่วมมือกับบริษัทเอกชนในอุตสาหกรรมเกมชั้นนำ อาทิ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่มีส่วนร่วมพัฒนาหลักสูตร และจัดหาโปรเจ็คให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในระหว่างภาคการศึกษา การันตีเรียนจบพร้อมมีงานทำ
  3. หลักสูตรการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ เข้มข้นด้วยองค์ความรู้การตลาดดิจิทัลสมบูรณ์รอบด้าน บ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตมีความรู้พร้อมสรรพใน 3 ส่วนคือ การตลาด การสื่อสารและไอที ตรงตามความต้องการของตลาดงาน

นอกเหนือจากการพัฒนาหลักสูตรรูปแบบใหม่ๆ แล้ว ยังมีการเสริมความแข็งแกร่งให้นักศึกษาเพิ่มเติมรอบด้านทั้งองค์ความรู้และการฝึกปฏิบัติ โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MoU) ร่วมกับองค์กรธุรกิจเอกชนและมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกซึ่งชี้ให้เห็นความแข็งแกร่งในการเป็นผู้นำการพัฒนาหลักสูตรดิจิทัลที่ทันสมัยครอบคลุมทุกมิติทางธุรกิจโดยมุ่งเน้นการเรียนด้วยการปฏิบัติจริงในสถานการณ์ธุรกิจจริงและเรียนกับโค้ชผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในอุตสาหกรรมและธุรกิจนั้นๆ

สำหรับพันธมิตรที่เป็นสถาบันการศึกษาด้านสาขาเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ Full Sail University ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ด้านการออกแบบเกม (Game Design) ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จัดอันดับโดย Princeton Review 2 ปีซ้อน ในปี 2559 และ 2560 ซึ่งเป็นพันธมิตร ที่สนับสนุน งานวิชาการ ให้กับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

สำหรับพันธมิตรที่เป็นสถาบันการศึกษาที่สนับสนุนคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ลงนาม ความร่วมมือทางวิชาการกับ Vancouver Film School (VFS) ประเทศแคนาดา สถาบันการศึกษาเอกชนเบอร์หนึ่งของโลกด้านแอนิเมชั่น เชี่ยวชาญการพัฒนาหลักสูตรด้าน Film Production, Acting, Writing, Makeup Design และ Virtual Arts โดย สนับสนุนความร่วมมือให้กับคณะดิจิทัลมีเดียฯ ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนออนไลน์ การฝึกอบรมนักศึกษา การร่วมมือผลิตผลงาน (Joint-production) รวมทั้งให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ และความร่วมมือใน Pathway program สำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่ VFS

สำหรับพันธมิตรที่เป็นธุรกิจเอกชนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และเกม เช่น สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ไทย(TACGA), สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย, บริษัท ฮิวแมน ฟาร์ม วีเอฟเอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด และ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด

พันธมิตรที่เป็นธุรกิจเอกชนใน กลุ่มดิจิทัลเอเยนซี เพื่อสนับสนุนหลักสูตรการตลาดดิจิทัล เช่น บริษัท บริลเลียน แอนด์ มิลเลียน จำกัด บริษัท คลิกทูบิซ จำกัด (แอดยิ้ม ออนไลน์ เอเยนซี่) , บริษัท ตลาด ดอท คอม จำกัด , บริษัท อี-ฟราสทรัคเชอร์ จำกัด , บริษัท แบรนด์เบเกอร์ จำกัด และบริษัทแรบบิทส์ เทลล์ จำกัด

มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีความมุ่งหวังในการผลิตนักศึกษาเป็นบุคลากรคุณภาพเข้าสู่อุตสาหกรรมด้านดิจิทัลคอนเทนต์และแอนิเมชั่น ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง มีการสำรวจตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยโดยกระทรวงอุตสาหกรรมในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาพบว่า สาขาแอนิเมชันมีมูลค่าการบริโภคประมาณ 4,000 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27 จากมูลค่าตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ทั้งหมด 14,000 ล้านบาท และยังมีการส่งออกสินค้าและบริการเกี่ยวกับแอนิเมชันคิดเป็นร้อยละ 81 ของการส่งออกดิจิทัลคอนเทนต์ทั้งหมดที่มีมูลค่ามากกว่า 900 ล้านบาท เห็นได้ชัดว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง และประเทศไทยเองก็ได้รับการยอมรับจากทั้งญี่ปุ่น ยุโรปและอเมริกาว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการสร้างผลงานเหล่านี้ออกสู่ตลาดอย่างมีคุณภาพ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพพร้อมติดอาวุธทางปัญญาให้นักศึกษาเพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจยุคดิจิทัล ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ที่ bu.ac.th

แสดงความคิดเห็น

ข่าววิทยาการ

Tesla และ SpaceX : ศิลปะแห่งวิทยาศาสตร์ การตลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

อีลอน มัสก์ ผู้สร้างสุนทรีย์แห่งวิทยาศาสตร์ และเป็นการตลาดชั้นดี

Published

on

Tesla และ SpaceX ได้ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการเทคโนโลยีการท่องอวกาศ จากความสำเร็จในการปล่อยจรวด Falcon Heavy จากฐาน Kennedy Space Center บนแท่นปล่อยเก่าของจรวด Apollo เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2018 ที่ผ่านมา

แน่นอนว่า นอกเหนือจากความสำเร็จในการปล่อยจรวดแล้วนั้น สิ่งที่ทุกคนให้ความสนใจมากไม่แพ้กันก็คือ รถยนต์ไฟฟ้าส่วนตัวของ อีลอน มัสก์ ซึ่งเป็นรุ่น Tesla Roadster สี Cherry Red พร้อมด้วยหุ่นมนุษย์อวกาศที่มีชื่อว่า Starman อยู่หลังพวงมาลัย ได้ถูกปล่อยขึ้นมาพร้อมกับจรวด Falcon Heavy และเป็นการทำตามคำสัญญาที่ อีลอน มัสก์ เคยให้ไว้ก่อนหน้านี้

นั่นทำให้ภาพจินตนาการจากเพลง Life on Mars และ Space Oddity ของ เดวิด โบวี กลายเป็นจริง 

Starman และ Roadster จะล่องลอยไปในอวกาศไกลแสนไกลนับล้านปีแสง จนอาจไปถึงดาวพลูโต เลยก็เป็นได้ ดังที่เอ่ยไว้ในช่วงท้ายของเพลง Space Oddity…

…Here am I floating ’round my tin can : ฉันลอยไปรอบๆ กระป๋องสังกะสี (หมายถึงกระสวยอวกาศ) ของฉัน

Far above the Moon : ไกลออกไป เหนือดวงจันทร์

Planet Earth is blue : เห็นดาวโลกสีน้ำเงิน

And there’s nothing I can do : และฉันทำอะไรไม่ได้เลย

การตลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

นี่เป็นการแสดงให้เห็นว่า Tesla และ Space X ซึ่งมี อีลอน มัสก์ เป็นซีอีโอด้วยกันทั้งคู่ ไม่ใช่บริษัทที่ทำงานแยกจากกันอีกต่อไป

และเพียง 1 วัน หลังจากการปล่อยจรวด Falcon Heavy พร้อมกับรถ Tesla Roadster อีลอน มัสก์ ได้อธิบายกับนักวิจัยใน Wall Street ว่าจะจัดการกับเงินจำนวมหาศาลที่ Tesla ต้องสูญเสียไปในปี 2017 ได้อย่างไร

ว่ากันว่า อีลอน มัสก์ ได้ใช้วิธีการดำเนินงานของทั้ง 2 บริษัท ในแนวทางที่ต่างกัน โดยให้ Tesla เป็นบริษัทมหาชน ส่วน SpaceX เป็นบริษัทเอกชน

อีลอน ม้ัสก์ แยกเวลาในการทำงานระหว่าง Tesla และ SpaceX ได้จากการที่ Design Studio ของ Tesla นั้นอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของ SpaceX ที่เมืองลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา (บ้านของอีลอน มัสก์ ก็อยู่ที่ลอนแอนเจลิสด้วย) และ Tesla ก็มักจะจัดงานอีเวนท์ประจำที่นั่น อีกทั้งแนวคิดในการพัฒนาเทคโนโลยีของทั้ง SpaceX และ Tesla ยังถูกนำมาแชร์ร่วมกันด้วย

ถ้า Tesla และ Space X ได้มาควบรวมกันจริงๆ ก็จะเป็นสุดยอดดีลในรอบหลายปีเลยก็ว่าได้ 

ทำไม่จะไม่ได้ล่ะ ก็ Space X เพิ่งส่งรถยนต์ Tesla Roadster ของ อีลอน มัสก์ ไปอวกาศนี่ไง !

ข้อมูลอ้างอิง : businessinsider

แสดงความคิดเห็น

Continue Reading

ข่าววิทยาการ

ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง! ปล่อยจรวด “ขนาดเล็กที่สุด” ในโลกซึ่งบรรจุดาวเทียมไว้ข้างในออกสู่ชั้นบรรยากาศได้สำเร็จ!

Published

on

 

เมื่อหนึ่งปีที่แล้ว ญี่ปุ่นทำการทดลองปล่อยจรวดขนาดเล็กออกสู่วงโคจรของโลก แต่การทดลองครั้งนั้นไม่ประสบความสำเร็จ! ในวันนี้องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น หรือที่เรียกย่อๆ ว่า JAXA ประสบความสำเร็จในการทดลองยิงจรวดขนาดเล็กที่สุดในโลก ซึ่งภายในบรรจุดาวเทียมออกสู่วงโคจรได้อย่างไม่มีปัญหาครับ

JAXA กล่าวว่า จรวดที่ถูกปล่อยออกไป เป็นการทดลอง โดยภายในบรรจุดาวเทียม TRICOM-1R ออกสู่วงโคจรของโลก ซึ่งดาวเทียมที่บรรจุไปจะมีหน้าที่สังเกตการณ์โลกของเรา ด้วยกล้องที่ติดตั้งอยู่ในดาวเทียมตัวนี้

ความสำเร็จในครั้งนี้ ทำให้ SS-520-5 กลายเป็นจรวดขนาดเล็กที่สุดที่สามารถขนส่งดาวเทียมไปสู่วงโคจรได้สำเร็จครับ

ภารกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมการสำรวจอวกาศโดยใช้พาหนะขนาดเล็กลงเพื่อขนส่งอุปกรณ์ขนาดเล็ก ซึ่งในเดือนที่แล้ว Rocket Lab จากประเทศนิวซีแลนด์ก็ประสบความสำเร็จในการปล่อยจรวดขนาดเล็กชื่อ Electron เช่นกัน

ความสำเร็จนี้ช่วยลดต้นทุนในการส่งอุปกรณ์ต่างๆ ไปสู่อวกาศ ทำให้บริษัทขนาดเล็กอย่าง SpaceX, Orbital ATK หรือ United Launch Alliance มีโอกาสที่จะส่งอุปกรณ์ไปสู่ชั้นวงโคจรได้ด้วยตัวเองครับ

อ้างอิง

แสดงความคิดเห็น

Continue Reading

ข่าววิทยาการ

นักวิทยาศาสตร์ไขกระจ่าง! “รังสีจากโทรศัพท์” อันตรายเหมือนที่เราคิดหรือไม่!!

Published

on

ก่อนหน้านี้มีผลวิจัยจากรัฐบาลพบว่า หนูตัวผู้มีโอกาสเกิดเนื้องอกที่หัวใจเมื่อได้รับรังสีจากโทรศัพท์ในปริมาณมาก จึงนำมาสู่ข้อสรุปเรื่องผลกระทบจากรังสีโทรศัพท์ต่อมนุษย์ แต่นักวิจัยอีกกลุ่มหนึ่งก็มีข้อโต้แย้งว่า หนูที่ถูกทดลองได้รับรังสีปริมาณมากกว่าที่มนุษย์ทั่วไปได้รับเสียอีก ซึ่งทำให้งานวิจัยนี้ไม่น่าจะอ้างอิงผลที่เกิดกับมนุษย์ได้

การวิจัยนั้นดำเนินการโดยปล่อยคลื่น 2G และ 3G ให้กับหนูทดลองเป็นระยะเวลา 9 ชั่วโมงต่อวัน เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันถึง 2 ปี (หนูอายุ 2 ปีเปรียบเหมือนคนอายุ 70 ปี) ซึ่งเป็นการรับรังสีที่มากกว่าการใช้สมาร์ทโฟนของเราในชีวิตประจำวันอย่างมาก

ซึ่งผลการวิจัยออกมาว่า หนูตัวผู้หากได้รับรังสีวิทยุที่ปริมาณมากๆ จะเกิดเนื้องอกที่หัวใจ ในขณะที่หนูตัวเมียกลับไม่เกิดผลแบบนั้น และยังไม่พบหลักฐานว่า คลื่นวิทยุส่งผลต่อการเกิดเนื้องอกในสมองอีกด้วย

ประเด็นเรื่องนี้เป็นที่ถกเถียงกันมาเป็นเวลานาน และทำให้ผู้ใช้สมาร์ทโฟนกังวลเกี่ยวกับรังสีโทรศัพท์ว่าอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดมะเร็งสมองได้ แต่รังสีที่ปล่อยออกมาเป็นจากสมาร์ทโฟนเป็นรังสีที่มีความถี่เหมือนรังสีวิทยุ ซึ่งพลังงานต่ำกว่ารังสีจากการ X-ray อย่างมาก โดยรังสี X-ray อาจทำให้เกิดอันตรายในระดับ DNA ได้ และนำไปสู่โรคมะเร็ง แต่รังสีวิทยุจากโทรศัพท์มือถือไม่ส่งผลเช่นนั้น เนื่องจากมีพลังงานต่ำกว่ามากครับ

ในปัจจุบันการผลิตสมาร์ทโฟนถูกควบคุมโดยคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร (Federal Communication Commission) ซึ่งมีการกำหนดปริมาณรังสีวิทยุที่ปล่อยออกมาจากสมาร์ทโฟน และองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา  (Food and Drug Administration) ยังได้ทำการวิจัยเพิ่มเติม และพบว่า ปริมาณรังสีวิทยุที่ FCC กำหนดเป็นปริมาณรังสีที่ปลอดภัยต่อมนุษย์

ถึงแม้จะยังไม่มีการวิจัยกับมนุษย์โดยตรง แต่จากการทดลองนี้ เราอาจมั่นใจในระดับหนึ่งได้ว่า คลื่นวิทยุจากสมาร์ทโฟนไม่ใช่เรื่องที่เราต้องเป็นกังวลมากนักครับ ถ้าหากเราไม่ได้ใช้หนักขนาดหนูทดลอง

อ้างอิง

แสดงความคิดเห็น

Continue Reading

เรื่องร้อนแรง!