ม.กรุงเทพเปิดหลักสูตรดิจิทัล 3 คณะใหม่ เสริมแกร่งนักศึกษา ร่วมขับเคลื่อนโมเดลประเทศไทย 4.0

เปิดวิสัยทัศน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เผยโฉมหน้าก้าวสำคัญด้านการศึกษามุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตรองรับความต้องการตลาดงานและระบบเศรษฐกิจใหม่ “Value–Based Economy” พัฒนาหลักสูตรดิจิทัลครบวงจรทั้งดิจิทัลฟิล์ม-มีเดีย ไอที-นวัตกรรม และการตลาด เสริมความแกร่งให้นักศึกษาจากการผนึกพลังความร่วมมือพันธมิตรระดับโลกจากอเมริกา-แคนาดา และองค์กรธุรกิจเอกชนชั้นนำหลากหลายสนับสนุนการบ่มเพาะ Smart Enterprises และ Startups ศักยภาพสูงสู่ตลาดงานมาตรฐานสากล

อาจารย์เพชร โอสถานุเคราะห์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ แถลงวิสัยทัศน์ผู้นำการศึกษาตอบรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ชี้ชัดมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ก้าวสู่การเป็นผู้นำตัวจริงในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านดิจิทัลครบทุกมิติ ด้วยความพร้อมมากที่สุดในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำที่มุ่งพัฒนาบัณฑิตรองรับความต้องการตลาดงานในระบบเศรษฐกิจใหม่สอดรับนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยใช้จุดเด่นของมหาวิทยาลัยในการบ่มเพาะนักศึกษาให้มีความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณผู้ประกอบการ ขยับตัวเหนือเทรนด์ธุรกิจซึ่งกำลังหลอมรวมระหว่างโลกธุรกิจและโลกดิจิทัลให้กลายเป็นสิ่งท้าทายความสามารถคนรุ่นใหม่

อาจารย์เพชร โอสถานุเคราะห์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

พร้อมกันนี้ได้เปิดตัวหลักสูตรด้านดิจิทัลพร้อมกัน 3 คณะ ซึ่งเป็นการพัฒนาหลักสูตรจากองค์ความรู้สะสมประสบการณ์ของแต่ละคณะและความร่วมมือกับธุรกิจเอกชนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายพันธมิตรทางการศึกษาชั้นนำระดับโลก เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ทำงานและสร้างสายสัมพันธ์ทางธุรกิจในระหว่างเรียน มั่นใจเรียนจบออกไปทำงานได้ทันที

สามหลักสูตรดิจิทัลใหม่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประกอบด้วย

  1. คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ คณะใหม่ล่าสุดที่นำจุดเด่นของมหาวิทยาลัยกรุงเทพมาพัฒนาหลักสูตรด้านภาพยนตร์และแอนิเมชั่นที่โดดเด่นที่สุดในประเทศไทยทั้งโครงสร้างหลักสูตร เครื่องมืออุปกรณ์ ความสามารถของคณาจารย์ และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำจากต่างประเทศ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทั้งองค์ความรู้และการฝึกปฏิบัติจริงในระดับสากล
  2. หลักสูตรเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม (เปลี่ยนชื่อจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อเดือนกรกฎาคม 2559) หลักสูตรพิเศษที่ได้รับความร่วมมือกับบริษัทเอกชนในอุตสาหกรรมเกมชั้นนำ อาทิ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่มีส่วนร่วมพัฒนาหลักสูตร และจัดหาโปรเจ็คให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในระหว่างภาคการศึกษา การันตีเรียนจบพร้อมมีงานทำ
  3. หลักสูตรการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ เข้มข้นด้วยองค์ความรู้การตลาดดิจิทัลสมบูรณ์รอบด้าน บ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตมีความรู้พร้อมสรรพใน 3 ส่วนคือ การตลาด การสื่อสารและไอที ตรงตามความต้องการของตลาดงาน

นอกเหนือจากการพัฒนาหลักสูตรรูปแบบใหม่ๆ แล้ว ยังมีการเสริมความแข็งแกร่งให้นักศึกษาเพิ่มเติมรอบด้านทั้งองค์ความรู้และการฝึกปฏิบัติ โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MoU) ร่วมกับองค์กรธุรกิจเอกชนและมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกซึ่งชี้ให้เห็นความแข็งแกร่งในการเป็นผู้นำการพัฒนาหลักสูตรดิจิทัลที่ทันสมัยครอบคลุมทุกมิติทางธุรกิจโดยมุ่งเน้นการเรียนด้วยการปฏิบัติจริงในสถานการณ์ธุรกิจจริงและเรียนกับโค้ชผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในอุตสาหกรรมและธุรกิจนั้นๆ

สำหรับพันธมิตรที่เป็นสถาบันการศึกษาด้านสาขาเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ Full Sail University ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ด้านการออกแบบเกม (Game Design) ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จัดอันดับโดย Princeton Review 2 ปีซ้อน ในปี 2559 และ 2560 ซึ่งเป็นพันธมิตร ที่สนับสนุน งานวิชาการ ให้กับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

สำหรับพันธมิตรที่เป็นสถาบันการศึกษาที่สนับสนุนคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ลงนาม ความร่วมมือทางวิชาการกับ Vancouver Film School (VFS) ประเทศแคนาดา สถาบันการศึกษาเอกชนเบอร์หนึ่งของโลกด้านแอนิเมชั่น เชี่ยวชาญการพัฒนาหลักสูตรด้าน Film Production, Acting, Writing, Makeup Design และ Virtual Arts โดย สนับสนุนความร่วมมือให้กับคณะดิจิทัลมีเดียฯ ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนออนไลน์ การฝึกอบรมนักศึกษา การร่วมมือผลิตผลงาน (Joint-production) รวมทั้งให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ และความร่วมมือใน Pathway program สำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่ VFS

สำหรับพันธมิตรที่เป็นธุรกิจเอกชนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และเกม เช่น สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ไทย(TACGA), สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย, บริษัท ฮิวแมน ฟาร์ม วีเอฟเอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด และ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด

พันธมิตรที่เป็นธุรกิจเอกชนใน กลุ่มดิจิทัลเอเยนซี เพื่อสนับสนุนหลักสูตรการตลาดดิจิทัล เช่น บริษัท บริลเลียน แอนด์ มิลเลียน จำกัด บริษัท คลิกทูบิซ จำกัด (แอดยิ้ม ออนไลน์ เอเยนซี่) , บริษัท ตลาด ดอท คอม จำกัด , บริษัท อี-ฟราสทรัคเชอร์ จำกัด , บริษัท แบรนด์เบเกอร์ จำกัด และบริษัทแรบบิทส์ เทลล์ จำกัด

มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีความมุ่งหวังในการผลิตนักศึกษาเป็นบุคลากรคุณภาพเข้าสู่อุตสาหกรรมด้านดิจิทัลคอนเทนต์และแอนิเมชั่น ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง มีการสำรวจตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยโดยกระทรวงอุตสาหกรรมในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาพบว่า สาขาแอนิเมชันมีมูลค่าการบริโภคประมาณ 4,000 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27 จากมูลค่าตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ทั้งหมด 14,000 ล้านบาท และยังมีการส่งออกสินค้าและบริการเกี่ยวกับแอนิเมชันคิดเป็นร้อยละ 81 ของการส่งออกดิจิทัลคอนเทนต์ทั้งหมดที่มีมูลค่ามากกว่า 900 ล้านบาท เห็นได้ชัดว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง และประเทศไทยเองก็ได้รับการยอมรับจากทั้งญี่ปุ่น ยุโรปและอเมริกาว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการสร้างผลงานเหล่านี้ออกสู่ตลาดอย่างมีคุณภาพ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพพร้อมติดอาวุธทางปัญญาให้นักศึกษาเพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจยุคดิจิทัล ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ที่ bu.ac.th