Connect with us

ข่าววิทยาการ

CDC คาดการณ์ชาวอเมริกาจะมีอายุสั้นลงจากการใช้ยาเกินขนาด!

กรมป้องกันและควบคุมโรค (CDC) เผยอายุเฉลี่ยของคนอเมริกันลดต่ำลงในปี 2017 ถือเป็นครั้งที่ 2 ที่ค่าเฉลี่ยอายุของคนในอเมริกาลดลง และสาเหตุหลักของอายุเฉลี่ยที่ลดลงนี้มาจากการรับประทานยาเกินขนาด

รายงานได้ประเมินอายุเฉลี่ยของเด็กที่เกิดในปี 2017 ไว้ที่ 78.6 ปี (ก่อนหน้านี้ได้มีการประเมินอายุเฉลี่ยของเด็กที่เกิดใน 2014-2015 และ 2016 ไว้ที่ 78.9 และ 78.7 ปี ตามลำดับ) และผู้ชายมีแนวโน้มที่อายุจะลดลงมากกว่าผู้หญิง ซึ่งก่อนหน้าปี 2015 อายุเฉลี่ยของคนในสหรัฐไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงเลย แนวโน้มของอายุที่ลดลงส่วนมากมีสาเหตุมาจาก อุบัติเหตุ การฆ่าตัวตาย เบาหวาน และปอดบวม ซึ่งในรายงานนี้นับการรับประทานยาเกินขนาดเป็น 1 ในสาเหตุของอุบัติเหตุด้วย และที่สำคัญงานวิจัยบอกกับเราว่า สาเหตุนี้เป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ชาวอเมริกามีแนวโน้มที่จะอายุสั้นลง

เป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่การรับประทานยาเกินขนาด เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเสียชีวิต และนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้ ผู้อำนวยการ CDC ดร. Robert Redfield กล่าวว่า การคาดการณ์แนวโน้มอายุเฉลี่ยนี้ทำให้เราเห็นสุขภาพโดยรวมของคนในประเทศ และมันได้เตือนให้เรารู้ว่าเรากำลังสูญเสียชาวอเมริกาเป็นจำนวนมากและเร็วเกินไป เราจึงควรที่จะป้องกันสิ่งที่จะเกิดขึ้น

อัตราการเสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาดเพิ่มขึ้นถึง 10% ในปี 2016 ถึงปี 2017 ดร. Larissa Mooney ศาสตราจารย์คลินิกจิตเวชศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย California ใน Los Angeles กล่าวว่าจำนวนการเสียชีวิตจากการรับประทานยาเกินขนาด ที่เพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปีเป็นเรื่องที่น่ากังวล มันชี้ให้เห็นถึงปัญหาเร่งด่วนที่ควรแก้จากการใช้ Opioid การป้องกันไม่ให้มีการเสพติดการใช้ Opioid มากขึ้น รวมถึงการบำบัดผู้ที่ใช้ Opioid แบบผิด ๆ อีกด้วย ไม่เพียงเท่านั้นเราต้องป้องกันถึงขั้นตอนการผลิต ไม่ให้มียาที่มีส่วนผสมของ Opioid เช่น Fentanyl เข้าสู่ตลาดได้ เพราะมันอาจมีการปนเปื้อนของสารที่ผิดกฏหมายอื่น ๆ รวมอยู่ด้วย

จากการรายงานของ CDC พบว่าอัตราการเสียชีวิตจากการใช้ยาที่มีส่วนผสมของ Opioid สังเคราะห์ นอกเหนือจาก Methadone เพิ่มขึ้น 45% จากปี 2016-2017 และอัตราการเสียชีวิตจากการใช้ยา Fentanyl เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในปี 2015-2016 ในขณะที่การใช้ยาที่มีส่วนผสมของสารเสพติดอื่น ๆ ไม่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเลย

อ้างอิง

แชร์โพสนี้

แสดงความคิดเห็น

Advertisement
Advertisement

ติดตามข่าวสาร กดไลค์เพจแบไต๋!