Connect with us

ข่าววิทยาการ

เปิดสุสาน 4,000 ปี! กับการค้นพบที่น่าตื่นเต้นในรอบ 10 ปีของอียิปต์

นักโบราณคดีชาวอียิปต์ได้ค้นพบหลุมฝังศพนักบวชที่มีอายุกว่า 4,400 ปี ที่ Saqqara ในอียิปต์

Mostafa Waziri เลขาธิการสภาโบราณวัตถุกล่าวว่านี่เป็นการค้นพบที่น่าตื่นเต้นในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ภายในสุสานเต็มไปด้วยสีสันของตัวอักษร Hieroglyphs (อักษรอียิปต์โบราณ) และรูปปั้นของฟาโรห์ ซึ่งนักโบราณคดีคาดว่าเจ้าของสุสานนี้น่าจะเป็น Wahtye (ตำแหน่งนักบวชสูงสุดที่รับใช้ฟาโรห์ด้วยการสื่อสารกับพระเจ้า) ซึ่งอยู่ในยุคของฟาโรห์นามว่า Neferirkare ครองราชย์เมื่อ 2446-2438 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งสุสานของฟาโรห์องค์นี้ตั้งอยู่ที่ Abusir ห่างจากสุสาน (ของนักบวช) ที่พบไปทางเหนือ 3 กิโลเมตร

สุสานแห่งนี้มีสองชั้น ชั้นล่างมีรูปปั้น 31 ชิ้น และชั้นบนมีรูปปั้น 24 ชิ้น รูปปั้นส่วนใหญ่เป็นมนุษย์ และเทพ ที่มีความสูงประมาณ 1 เมตร ภาพ Hieroglyphs ส่วนใหญ่ภายในสุสานบอกเรื่องราวถึงแม่ และภรรยาของ Wahtye นอกจากนี้ยังมีรูปวาดที่ยังคงความสมบูรณ์จำนวนมากที่บอกเล่าเรื่องราว และวิถีชีวิตของชาวอียิปต์

โดยทางทีมนักโบราณคดีจะเริ่มทำการสำรวจ ในวันที่ 17 ธันวาคมนี้ พวกเขาเชื่อว่าเมื่อพบโลงศพของ Wahtye แล้ว พวกเขาจะได้พบกับอุปกรณ์ และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆอีกมากมายที่ถูกฝังรวมกับนักบวชผู้นี้มากว่า 4,000 ปี

อ้างอิง

แชร์โพสนี้

แสดงความคิดเห็น