ยานสำรวจจากจีนพบวัตถุประหลาดบนพื้นผิวด้านมืดของดวงจันทร์!

เมื่อปีที่แล้วจีนได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ด้วยการส่งยาน Chang’e-4 เข้าสำรวจด้านมืดของดวงจันทร์ และในตอนนี้งานวิจัยได้อัปเดตความคืบหน้าในการสำรวจครั้งนี้แล้ว

วารสาร Nature รายงานว่ายานสำรวจ Yutu-2 อาจตรวจพบแร่ธาตุที่ปกคลุมดวงจันทร์ได้แล้ว หากมันได้รับการตรวจสอบอย่างแน่ชัดว่าแร่ธาตุนั้นเป็นหนึ่งในส่วนประกอบของดวงจันทร์จริงๆ สิ่งที่ Yutu-2 พบบริเวณ Carter’s basin เป็นแร่สองชนิดได้แก่ low-calcium (ortho) pyroxene และ olivine แร่ธาตุทั้งสองอาจเกี่ยวข้องกับแร่ที่ปกคลุมพื้นผิวดวงจันทร์โดยตรง

การศึกษาโครงสร้างแร่ธาตุของดวงจันทร์เป็นเรื่องยาก เพราะเราสามารถศึกษาโครงสร้างได้จากการนำชิ้นส่วนบนดวงจันทร์กลับมาศึกษายังโลกด้วยภารกิจ Apollo เท่านั้น จนถึงปัจจุบันก็ไม่มีใครสามารถเก็บตัวอย่างแร่ธาตุที่ปกคลุมดวงจันทร์กลับมาได้เลย นักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มจึงเตือนว่าบางทีการค้นพบนี้อาจจะเป็นการค้นพบที่ยังให้ข้อสรุปไม่ได้

แต่อย่างไรก็ตามเครื่อง spectrometer ของ Yutu-2 ได้ตรวจพบ volcanic glass หรือวัตถุที่ถูกหล่อหลอมจากการเกิดปล่องภูเขาไฟ Von Kármán ด้วยเช่นกัน การศึกษานี้จึงจำเป็นที่จะต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อค้นหา และทำความเข้าใจโครงสร้างของดวงจันทร์ให้มากขึ้น

อ้างอิง