ฉลาดสุด ๆ Smart Classroom มหาวิทยาลัยรังสิต

เจาะลึกนวัตกรรมการเรียนการสอน Smart Classroom มหาวิทยาลัยรังสิต

โดยจุดมุ่งหมายของโครงการ Smart Classroom หรือห้องเรียนอัจฉริยะคือมุ่งสร้างห้องเรียนที่ง่าย สะดวก และประหยัด โดยใช้คุณสมบัติพิเศษหลายอย่างของแท็บเล็ตมาใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนการสอน

– ง่าย ในการเข้าถึงแหล่งความรู้ ผู้เรียนสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อดาวน์โหลดเนื้อหาประกอบการเรียนให้มาอยู่ตรงหน้าได้ทันทีและสามารถส่งงาน หรือเช็คชื่อได้ผ่านทาง Tablet

– สะดวก ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยการดึงชิ้นงานจาก Smart Board เพื่ออภิปรายหน้าชั้นหรือโหวตชิ้นงานได้ และสามารถมอนิเตอร์ได้ว่าหน้าจอ Tablet ของนักเรียนกำลังเปิดดูอะไรอยู่ ?

– ประหยัด ลดการใช้ทรัพยากรได้เป็นจำนวนมากจากการไม่ใช้กระดาษในรูป E-Book โดยสามารถอัพโหลด และดาวน์โหลดได้ผ่าน itune U

โดยในปีการศึกษา 2557 นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยรังสิตทุกคนจะได้รับแจก iPad Air ขนาด 16 GB เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน  ซึ่งนอกจากจะได้ใช้ประโยชน์ในโครงการห้องเรียนอัจฉริยะแล้ว iPad Air ที่ได้รับยังเป็นของส่วนบุคคล เพื่อเปิดโอกาสในการเรียนรู้ต่อเนื่องด้วยตัวเองได้อีกมากมาย ทั้งจากแอปเพื่อการศึกษาและอัปเดทข่าวสารล่าสุดจำนวนมากบน iPad รวมถึงแอปสร้างสรรค์งานนำเสนอและภาพยนตร์ที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรี นักศึกษาจึงมีเครื่องมือเพื่อต่อยอดความคิดริเริ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ