ตามมาติดๆ Find Fine File “เฟ้นไฟล์แห่งชาติ” เทป 2!!

Find Fine File วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 2557 เทป 2

ยังคงเป็นการ Work Shop สำหรับ “เฟ้นไฟล์แห่งชาติ” ต่ออีกเทปกับปฏิบัติการ “ก่อกอง File”

================

ช่องทางรับชมรายการอื่น: http://showtime.beartai.com

Subscription แบไต๋ได้ที่
รวมคลิปข่าวย่อย: http://www.youtube.com/beartaihilight
ช่องทางหลัก: http://www.youtube.com/beartaihitech