Innovation 9 นวัตกรรมนำไทยสู่ AEC 13 ธันวาคม 2556 ตอนที่ 5

เนื้อหารายการ

– MOSS ชุดสร้างหุ่นยนต์แบบง่าย ๆ

นวัตกรรมคนไทยทำได้ – อาบาโลน คอลลาเจน สารสกัดคอลลาเจนจากหอยเป๋าฮื้อ

AEC Innovation Monitor – รองเท้าป้องกันอาชญากรรมจากเด็กอินโดนิเซีย อายุ 14 ปี

App Thai Weather (โดยกรมอุตุนิยมวิทยา) ฟรี iOS Android

 

สำหรับตอนที่ 4 ที่ไม่ได้ออกอากาศเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมา จะออกอากาศในวันที่ 18 ธันวาคม สองตอนคู่กับตอนที่ 6 นะครับ