แบไต๋ไอที วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556 ตอนที่ 21

เนื้อหารายการ

แบไต๋อะไรดี

– Bo และ Yana หุ่นยนต์ช่วยเด็กพัฒนาแอพ
– Timeline สินค้าเทคโนโลยี
– จำลองวัตถุโบราณ ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ

GURU รู้จริง

– รวมแอพสำหรับการท่องเที่ยว

คำไทยในเน็ต