แบไต๋ไอที วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556 ตอนที่ 22

เนื้อหารายการ

แบไต๋อะไรดี

– หน่วยงานที่ยังคงใช้ Floppy Disk
– Steam Machine

GURU รู้จริง

– 5 อันดับของขวัญที่คนไอทีอยากได้

คำไทยในเน็ต