LokLok แอปเทพของ Android ที่เปลี่ยนหน้าล็อกเป็นกระดานติดต่อ

● แอปดีๆ ที่ใช้คอนเซปที่ Android สามารถเปลี่ยนหน้า Lock screen ได้มาเป็นกระดานติดต่อ

● วิธีใช้คือให้ Android ทั้งหมดที่ต้องการติดต่อลง LokLok ไว้แล้วลงทะเบียนให้เรียบร้อย เสร็จแล้วก็เชิญทุกคนเข้ากลุ่ม

● เมื่อต้องการใช้งานให้แตะ 2 ครั้งที่หน้าจอ จะเข้าสู่โหมดวาดภาพ ปรับขนาดแปรง เปลี่ยนสีอะไรก็ว่าไป แล้วเมื่อเสร็จ ภาพที่วาดจะถูกส่งต่อไปยังหน้าล็อกของสมาชิกในกลุ่มทันที

● ซึ่งแอปสามารถสร้างได้หลายกระดานสําหรับสมาชิกหลายๆ กลุ่ม ซึ่งก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารในทีม หรือการสื่อสารของครอบครัวได้ อารมณ์ประมาณโน้ตหน้าตู้เย็น

● LokLok สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องปลดล็อกเครื่อง

● ถ่ายรูปแล้วแปะลงไปก็ได้

● แชร์หน้ากระดาษของเราขึ้น Social Network ก็ได้

● โหลดฟรีสําหรับ Android เท่านั้น