แบไต๋ไฮเทค – Nvidia เปิดตัว Tegra K1 CPU 192 Core

Nvidia เปิดตัว Tegra K1 ที่มี CPU 192 Core สำหรับ Smart Device ในอนาคต