แบไต๋ไอที วันอังคารที่ 14 มกราคม 2557 ตอนที่ 25

เนื้อหารายการ

แบไต๋อะไรดี

– การแข่งขันกันของร้านค้าปลีกของสหรัฐ ในเรื่อง การส่งสินค้าอย่างรวดเร็ว และทันสมัยที่สุด
– Just Eat บริการสั่งอาหารจากแท็กซี่

GURU รู้จริง

– 5 แอพ สำหรับเด็กที่รักวิทยาศาสตร์

คำไทยในเน็ต