Innovation 9 นวัตกรรมนำไทยสู่ AEC ตอนที่ 27 17 มกราคม 2557

เนื้อหารายการ

– รถยนต์ไร้คนขับที่ดริฟท์ได้เองจาก BMW

นวัตกรรมคนไทยทำได้ – BMC จากขวด PET ที่ใช้แล้วสำหรับผลิตโคมไฟรถยนต์

AEC Innovation Monitor – พลังงานไฟฟ้าจากน้ำขึ้นน้ำลงของสิงค์โปร์

App Notegraphy โหลดฟรีบน iOS

แสดงความคิดเห็น