แบไต๋ไอที – คำไทยในเน็ต 8

คำไทยแปลก ๆ ที่เกิดขึ้นในเน็ต คำอังกฤษทับศัพท์อย่างไร มาฟังจากครูทอมได้

แสดงความคิดเห็น