ธุรกิจโรงแรม

เนื้อหาล่าสุด

News
BUZZ

‘โรงแรมภาพยนตร์’ ธุรกิจเกิดใหม่หลังซบเซาเพราะโควิด

ในวิกฤตย่อมมีโอกาส การแพร่ระบาดของโควิดก็เช่นกัน แม้มีธุรกิจมากมายหลายอย่างต้องปิดกิจการลง หรืออยู่ในช่วงซบเซาจนน่าใจหาย ...อ่านต่อ