น้ำมันเบนซิน

เนื้อหาล่าสุด

ครม. เห็นชอบลดราคาน้ำมันเบนซิน 91 ลง 2.50 บาท เบื้องต้นมีผลระยะเวลา 3 เดือน

ครม. เห็นชอบหลักการปรับลดราคาน้ำมันเบนซินลง 2.5 บาทต่อลิตร เฉพาะน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอลล์ 91 โดยใช้วิธีการปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเบนซิลง เป็นระยะเวลา 3 เดือน