12CALL

เนื้อหาล่าสุด

โละดีล! เซเว่นยุติจำหน่ายวัน-ทู-คอล

หลังจากปล่อยให้ลูกค้าต่างสงสัยถึงการติดป้ายประกาศ “สินค้า 1-2-Call หมด” หน้าเคาท์เตอร์บริการในร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น มาตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา จนหลายต่อหลายท่านต่างสงสัยว่า ...อ่านต่อ