BNK48 6th Single Senbatsu General Election

เนื้อหาล่าสุด

ปฏิทินตั้งโต๊ะ BNK48 6th SINGLE SENBATSU GENERAL ELECTION

BNK48 ผู้ปลุกกระแสวงการบันเทิงไทย คงกระแสต่อเนื่องเมื่อปีก่อน ยาวมาในปีนี้ทั้งปี และในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทั้งทีมีหรือที่ BNK48 จะไม่มีสินค้าน่ารักๆ มาฝากส่งท้ายปี แน่นอน ...อ่านต่อ

มาแล้วๆ โปสเตอร์เลือกตั้งของเมมเบอร์ BNK48 ทั้ง 51 คน BNK48 6th Single Senbatsu General Election

หลังจากที่มีวีดีโอหาเสียงไปแล้วก่อนหน้านี้ (15 พ.ย. 2561) วันนี้ (27 พ.ย.2561) โปสเตอร์แสดงตัวตน สำหรับงาน BNK48 6th Single Senbatsu General Election ...อ่านต่อ