Clone Wars

เนื้อหาล่าสุด

เบื้องหลังการกลับมาของ Grand Admiral Thrawn ตัวร้ายที่แฟน Star Wars รอคอยมากว่า 30 ปี

ถ้าพูดถึงตัวร้ายใน Star Wars ที่น่าจดจำ แน่นอนว่าตัวร้ายในใจของใครหลายคน คงเป็นดาร์ธ เวเดอร์, ดาร์ธ มอล หรือไคโล เรน ซึ่งเป็นเหล่าผู้ใช้พลังด้านมืด ที่มีรูปลักษณ์ที่น่าเกรงขาม ...อ่านต่อ