Days Gone

เนื้อหาล่าสุด

วิดีโอเกมที่เหมาะแก่การเอามาสร้างเป็นภาพยนตร์คนแสดง

ขอเน้นไปที่เนื้อเรื่องว่าถ้าเอาเกมเหล่านั้นมาสร้างเป็นภาพยนตร์จะเป็นอย่างไร อ่านกันสนุก ๆ ไม่ต้องจริงจัง

20 เรื่องราวในวิดีโอเกมที่ถูกใช้ซ้ำจนคนเล่นบ่น

บทความเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเนื้อเรื่องในวิดีโอเกมที่ใช้ซ้ำว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นสำหรับคนที่สนใจสายเนื้อเรื่องเกม