hydrogen fuel

เนื้อหาล่าสุด

Play video

เชื้อเพลิงไฮโดรเจน พลังงานสะอาดแห่งอนาคต

เชื้อเพลิงไฮโดรเจน คือ พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แล้วทำไมพลังงานสะอาดนี้จึงไม่ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งที่ถูกคิดค้นขึ้นมามากกว่า 70 ปีแล้ว? คลิปนี้เราจะบรีฟให้คุณฟัง!