Monthly Active Users

เนื้อหาล่าสุด

Spotify มีผู้เปิดใช้งานต่อเดือนมากกว่า 600 ล้านยูสเซอร์ เป็นครั้งแรก

Spotify ได้เปิดเผยรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ว่ามีจำนวนผู้ใช้งานต่อเดือน เพิ่มขึ้น 28 ล้านยูสเซอร์

พี่มาร์คและคณะสอบผ่าน! ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ปี 2014 Facebook มีกำไรเพิ่มอีก 34% และมีผู้ใช้งานต่อเดือนเพิ่มขึ้นอีก 13%

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ปี 2014 ของ Facebook ออกมาแล้ว ผลคือ กำไรโตขึ้นถึง 34% และมีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นอีกถึง 13%

เกือบจะเท่าประชากรจีนแล้ว?! จำนวนผู้ใช้งานรายเดือนของ Facebook มากถึง 1.35 พันล้านคน

จากการรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ของปี 2014 Facebook มีจำนวนผู้ใช้งานประจำต่อเดือนแตะ 1.35 พันล้านคนเข้าไปแล้ว !

ไล่จี้ WhatsApp เข้าไปทุกที จำนวน active user ของ WeChat อยู่ที่ 396 ล้านคนแล้ว

Tencent ยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมอินเตอร์เนทจากประเทศจีนเพิ่งจะเปิดเผยงบการเงินและผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1 ปี 2014 เป็นเรื่องที่น่ายินดีของบริษัทมากที่ WeChat มีจำนวน Monthly ...อ่านต่อ