Net Zero

เนื้อหาล่าสุด

<strong>BBIK ผนึก BE8 รุกเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมจับตลาด Net Zero</strong>

2 ยักษ์ใหญ่ผู้นำ Digital Transformation “บลูบิค - เบริล 8 พลัส” ผนึกกำลังรุกเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม หรือ Green Tech ลุยจับตลาด Net Zero ทั้งในและต่างประเทศ ชี้มีแนวโน้มเติบโตสูง ...อ่านต่อ

Netflix ประกาศแผนลดการปล่อยมลพิษ มุ่งเป้าสถานะ ‘Net Zero’ ภายในสิ้นปี 2022

ก้าวเข้าสู่ไตรมาส 2 ของปี 2021 หลายธุรกิจกลับมาเดินหน้าอีกครั้งหลังจากต้องหยุดนิ่งเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดในปี 2020 ที่ผ่านมา แม้หลากหลายกิจกรรม อุตสาหกรรม หรือกลุ่มธุรกิจต่างๆ ...อ่านต่อ