Ringgit

เนื้อหาล่าสุด

ธนาคารกลางมาเลเซียโวย Google ขึ้นอัตราแลกเปลี่ยนริงกิตต่ำกว่าความจริง

ธนาคารกลางมาเลเซีย (BNM) ออกมาเผยว่า Google อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลริงกิตผิด ทำให้กลายเป็นว่าริงกิตอ่อนกว่าเหรียญสหรัฐอเมริกาเกินความเป็นจริง และเรียกร้องคำอธิบายจากเรื่องนี้