Samsung Galaxy S21

เนื้อหาล่าสุด

ชิป Samsung Exynos 1000 อาจมีประสิทธิภาพแรงกว่า Snapdragon 875 บน Galaxy S21

Qualcomm จะเปิดตัว Snapdragon 875 ช่วงประมาณกลางเดือนธันวาคมนี้ ในงาน Snapdragon Tech Summit ซึ่งจัดขึ้นทุก ๆ ปี ในช่วงเวลาเดิม ซึ่งมีรายงานว่าสมาร์ตโฟนรุ่นแรก ๆ ที่จะได้ใช้ชิป ...อ่านต่อ