seagate

เนื้อหาล่าสุด

Seagate ลั่น! ฮาร์ดดิสก์ 30TB บนเทคโนโลยี HAMR จะเริ่มวางขายปีนี้แน่นอน!

ล่าสุด Seagate ออกมาเผยว่าจะมีการเปิดตัวและวางขาย ฮาร์ดดิสก์ความจุ 22-30TB ภายในปีนี้ พร้อมเผย Roadmap การเปิดตัวยาวไปจนถึงปี 2026

Seagate ลดจำนวนบุคลากร 3,000 ราย เซ่นพิษเศรษฐกิจขาลง

Seagate บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์เก็บข้อมูลรายใหญ่เผยว่ากำลังลดบุคลากรมากกว่า 3,000 ตำแหน่ง เป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงโครงสร้างและการลดต้นทุน

ซีเกทเปิดตัวโครงการรับคืนสินค้าเก่าในไทย มุ่งมั่นทำตามพันธสัญญาเพื่อสร้างดาต้าสเฟียร์อย่างยั่งยืน

ซีเกท เทคโนโลยี โฮลดิ้งส์ (NASDAQ: STX) หนึ่งในผู้นำโซลูชั่นด้านการจัดเก็บข้อมูลของโลกเปิดตัวโครงการรับคืนสินค้าเก่าของซีเกท (Seagate Product Take Back Programme) ในประเทศไทย ...อ่านต่อ

Seagate เปิดแผนขยายความจุฮาร์ดดิสก์เริ่ม 30 TB ในปี 2023 และจะไปถึง 120 TB ช่วงปี 2030

งาน Analyst Day 2021 ของ ซีเกท (Seagate) ได้เปิดเผยถึงแผนการผลิตฮาร์ดไดรฟ์ 3.5 นิ้วในระยะยาวด้วยเทคโนโลยี HAMR เริ่มจากความจุที่ 20+ ในปี 2021 จากนั้นจะไปถึงความจุที่ 30+ ในปี 2023 ...อ่านต่อ