Swiss Army Man

เนื้อหาล่าสุด

‘ซือเจ๊ทะลุมัลติเวิร์ส’ หนังเล่าเรื่อง ‘พหุจักรวาล’ ที่ทำออกมาสู้ ‘Doctor Strange 2’

หลายคนคงคุ้นเคยกับคำว่า “พหุจักรวาล (Multiverse)” จากภาพยนตร์เรื่องต่าง ๆ ของมาร์เวล หรือจากภาพยนตร์เรื่อง ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ ...อ่านต่อ