Virtual Influencer

เนื้อหาล่าสุด

Virtual Influencer ตัวตึงผู้ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวงการ Marketing ?

การตลาดที่ใช้อินฟลูเอนเซอร์ในการโปรโมตสินค้าและบริการมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตัวเลขล่าสุดในปี 2565 พบว่าตลาดอินฟลูเอนเซอร์มีมูลค่าในปีเดียวมากถึง 16,400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ราว ...อ่านต่อ

‘ไอ-ไอรีน’ อินฟลูเอนเซอร์หญิงเสมือนคนจริง คนแรกของไทย

‘ไอ-ไอรีน’ มีชื่อเล่นว่า ไอ เกิดวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2543 อายุ 21 ปี มีกรุ๊ปเลือด AB มีการระบุอาชีพเป็น Creative, Freelance และ Influencer รวมถึงใส่ความสามารถพิเศษในการเต้น, ...อ่านต่อ