World Economic Forum

เนื้อหาล่าสุด

ผู้ว่า ธปท. ยืนยัน! แผนทดลองใช้ Retail CBDC ในวงจำกัด เริ่มไตรมาส 4 ปีนี้

งานประชุมด้านเศรษฐกิจระดับโลก (World Economic Forum) หรือ WEF 2022 จัดขึ้น ณ เมืองดาวอส ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ...อ่านต่อ