รู้ไว้ใช่ว่า! จะบังคับ “รีเซ็ต” หรือเข้าโหมด “DFU” ของ iPhone 7 และ 7 Plus ได้อย่างไร เมื่อไม่มีปุ่ม Home ให้กด ?

การรีเซ็ต หรือการเข้าโหมด DFU (Device Firmware Update) คือวิธีการแก้ปัญหาในกรณีที่ iPhone ประสบเหตุขัดข้องด้านซอฟต์แวร์ รวมถึง iPhone 7 ด้วย

restore-iphone-itunes-1280x1029

โดยปกติแล้วการกระทำวิธีการดังกล่าวจะใช้การกดปุ่ม Home และปุ่ม On/Off เป็นหลัก แต่สำหรับ iPhone 7 นั้นได้มีการเปลี่ยนปุ่ม Home เป็นแบบรองรับแรงสัมผัสซึ่งไม่สามารถทำให้กดได้ ดังนั้นถ้าหากต้องการทำการรีเซ็ต หรือเข้าโหมด DFU ผู้ที่จะใช้ iPhone 7 ในอนาคต สามารถทำได้ดังนี้

เปรียบเทียบการรีเซ็ต iPhone รุ่นก่อนกับ iPhone 7 

เดิม: การรีเซ็ต iPhone รุ่นก่อน

 • กดปุ่ม On/Off ค้างไว้
 • ในขณะที่กดปุ่ม On/Off ให้กดปุ่ม Home ค้างไว้ด้วยเช่นกัน
 • กดทั้ง 2 ปุ่มค้างไว้เช่นนั้นจนหน้าจอดับไป และปรากฏโลโก้ Apple ขึ้นมาอีกครั้ง

ล่าสุด: การรีเซ็ต iPhone 7

 • กดปุ่ม On/Off ค้างไว้
 • ในขณะที่กดปุ่ม On/Off ให้กดปุ่มปรับลดเสียงค้างไว้ด้วยเช่นกัน
 • กดทั้ง 2 ปุ่มค้างไว้เช่นนั้นจนหน้าจอดับไป และปรากฏโลโก้ Apple ขึ้นมาอีกครั้ง

เปรียบเทียบการเข้าโหมด DFU ของ iPhone รุ่นก่อนกับ iPhone 7 

เดิม: การเข้าโหมด DFU ของ iPhone รุ่นก่อน

 • เชื่อมต่อ iPhone เข้ากับ Windows หรือ Mac
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า iTunes กำลังทำงานอยู่
 • ปิด iPhone 
 • กดปุ่ม On/Off ค้างไว้ 3 วินาที
 • จากนั้นกดปุ่ม Home ของ iPhone ค้างไว้ ในขณะที่ยังกดปุ่ม On/Off ค้างไว้ด้วยเช่นกัน
 • กดทั้ง 2 ปุ่มค้างไว้ประมาณ 10 วินาที (ถ้าหากเห็นโลโก้ Apple ปรากฏขึ้น แสดงว่าปุ่มไว้นานเกินไป จะต้องเริ่มต้นใหม่)
 • ปล่อยปุ่ม On/Off ออก แต่ยังคงกดปุ่ม Home ไว้อีกประมาณ 5 วินาที (ถ้าหากปรากฏ Plug into iTunes แสดงว่ากดปุ่มไว้นานเกินไป จะต้องเริ่มต้นใหม่)
 • ถ้าหากหน้าจอยังดำสนิทอยู่ และปรากฏหน้าจอ iTunes แจ้งว่าเครื่องของท่าได้เข้าสู่โหมด Recovery ก็แสดงว่า iPhone ได้เข้าสู่โหมด DFU แล้ว

002

ล่าสุด: การเข้าโหมด DFU ของ iPhone 7 

 • เชื่อมต่อ iPhone 7 เข้ากับ Windows หรือ Mac
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า iTunes กำลังทำงานอยู่
 • ปิด iPhone 7 
 • กดปุ่ม On/Off ค้างไว้ 3 วินาที
 • จากนั้นกดปุ่มปรับลดเสียงของ iPhone 7 ค้างไว้ ในขณะที่ยังกดปุ่ม On/Off ค้างไว้ด้วยเช่นกัน
 • กดทั้ง 2 ปุ่มค้างไว้ประมาณ 10 วินาที (ถ้าหากเห็นโลโก้ Apple ปรากฏขึ้น แสดงว่าปุ่มไว้นานเกินไป จะต้องเริ่มต้นใหม่)
 • ปล่อยปุ่ม On/Off ออก แต่ยังคงกดปุ่มปรับลดเสียงไว้อีกประมาณ 5 วินาที (ถ้าหากปรากฏ Plug into iTunes แสดงว่ากดปุ่มไว้นานเกินไป จะต้องเริ่มต้นใหม่)
 • ถ้าหากหน้าจอยังดำสนิทอยู่ และปรากฏหน้าจอ iTunes แจ้งว่าเครื่องของท่าได้เข้าสู่โหมด Recovery ก็แสดงว่า iPhone ได้เข้าสู่โหมด DFU แล้ว

ที่มา : phonearena และ iMore