Queen Elizabeth II becomes second-longest serving monarch

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 หนึ่งในประมุขที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2022 (ตามเวลาท้องถิ่น) สำนักพระราชวังบักกิงแฮมออกแถลงการณ์ ระบุว่า สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร เสด็จสวรรคต ณ พระตำหนักบัลมอรัล ประเทศสกอตแลนด์ สิริพระชนมมายุ 96 พรรษา ทรงครองสิริราชสมบัติ 70 ปี

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 1952 ขณะมีพระชนมายุ 25 พรรษา ภายหลังสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 6 พระราชบิดาเสด็จสวรรคต โดยมีการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 2 มิถุนายน 1953 โดยในพระราชพิธีนี้ พระองค์ได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการแก่พสกนิกรชาวอังกฤษว่า

“ในพิธีบรมราชาภิเษกวันนี้ ข้าพเจ้าขอประกาศว่า ข้าพเจ้าพร้อมอุทิศชีวิตเพื่อประชาชนของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าอยากขอความร่วมมือจากประชาชนทุกคน ไม่ว่าจะศาสนาใดก็ตาม ให้ช่วยสวดภาวนาให้ข้าพเจ้า ในวันที่ข้าพเจ้าต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกษัตริย์เเห่งอังกฤษ สวดภาวนาให้พระเป็นเจ้าประทานพระปัญญาญาณเเละความเข้มเเข็งให้ข้าพเจ้าสามารถปฏิบัติราชกิจลุล่วงตามที่ข้าพเจ้าได้ให้สัตย์ปฏิญาณไว้ เเละข้าพเจ้าพร้อมรับใช้พระเป็นเจ้า และประชาชนของข้าพเจ้าทุกคนตลอดที่ข้าพเจ้ายังมีลมหายใจ”

Coronation of Elizabeth II
สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 และเจ้าชายฟิลิป ดยุกแห่งเอดินบะระ พระราชสวามี
ในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2 มิถุนายน 1953

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ทรงเป็นกษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ราชวงศ์อังกฤษ และยาวนานที่สุดในโลกเป็นอันดับที่ 2 ด้วยระยะเวลา 70 ปี กับ 214 วัน เป็นรองเพียงพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส ที่ครองราชย์ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 1654 รวมระยะเวลา 72 ปี กับ 110 วัน

ก่อนหน้านี้ ในช่วงวันที่ 2 – 5 มิถุนายน 2022 สหราชอาณาจักรได้จัดพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติ (Platinum Jubilee) อย่างยิ่งใหญ่ อาทิ พิธีสวนสนามเต็มรูปแบบ งานเลี้ยงฉลองที่พระราชวังบักกิงแฮม งานแสดงกลางแจ้ง ฯลฯ อย่างไรก็ตาม แม้สมเด็จพระราชินีนาถจะไม่ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองดังกล่าว เนื่องด้วยพระชนมมายุที่มากและทรงพระดำเนินไม่คล่องแคล่ว พระองค์ก็ได้มีพระราชหัตถเลขา แสดงความขอบพระทัยถึงประชาชน ระบุว่า

ข้าพเจ้ารู้สึกถ่อมตนและซาบซึ้งใจเป็นอย่างมาก ที่ทุก ๆ คนออกมาเฉลิมฉลองให้กับการครองสิริราชสมบัติครบรอบ 70 ปี ข้าพเจ้าขอขอบใจและขอให้คำมั่นว่าจะรับใช้ประชาชนทุกคนอย่างสุดความสามารถ โดยได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัวของข้าพเจ้า

พระราชหัตถเลขาในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร

ที่มา : BBC

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส