บางจากซื้อกิจการ ESSO

บางจากซื้อกิจการ ESSO เคาะราคาหุ้นละ 9.8986 บาท ขึ้นแท่นโรงกลั่นอันดับ 1 ของไทย

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า BCP ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ESSO เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 จำนวน 2,283,750,000 หุ้น หรือคิดเป็น 65.99% โดยเป็นการเข้าซื้อจาก ExxonMobil Asia Holdings Pte.Ltd (ผู้ขาย)

ปัจจุบัน BCP ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขข้อบังคับก่อนการเข้าซื้อหุ้น ESSO สำเร็จแล้ว โดยคู่สัญญาตกลงเกี่ยวกับราคาซื้อขายสุดท้ายสำเร็จเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 โดยมูลค่าการซื้อหุ้นสามัญของ ESSO จำนวน 65.99% คิดเป็น 22,605,926,000 บาท หรือคิดเป็นราคา 9.8986 บาทต่อหุ้น และจะชำระราคาค่าหุ้นสามัญให้กับผู้ขายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566

การเข้าซื้อกิจการ ESSO ในครั้งนี้ จะทำให้ BCP ได้สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง คือ โรงกลั่นน้ำมัน กำลังการกลั่น 174,000 บาร์เรลต่อวัน เครือข่ายคลังน้ำมัน และสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศกว่า 700 แห่ง ก่อให้เกิดการประหยัดเชิงขนาดและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนของบริษัทฯ

นอกจากนี้ BCP จะมีกำลังการกลั่นน้ำมันเพิ่มขึ้นเป็น 294,000 บาร์เรลต่อวัน ทำให้มีสถานะเป็นโรงกลั่นขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และมีเครือข่ายสถานีบริการรวมเป็น 2,150 แห่ง หรือคิดเป็น 7.4% ของจำนวนสถานีบริการน้ำมันทั้งหมด และคาดว่าการเข้าซื้อกิจการ ESSO ในครั้งนี้ BCP จะสามารถคืนทุนได้ภายใน 4 – 5 ปี

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส