การบินไทยในฐานะสายการบินแห่งชาติ

การบินไทยขานรับนโยบาย Free Visa เพิ่มเที่ยวบินเส้นทางจีนรับฤดูกาลท่องเที่ยว

นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยภายหลังเข้าหารือกับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี โดยระบุว่า การบินไทยในฐานะสายการบินแห่งชาติยินดีและมีความพร้อมในการร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ เพื่อรองรับการเติบโตของปริมาณความต้องการเดินทาง (Demand) ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนและอินเดียที่ได้รับการคาดหมายว่าจะมีการปรับตัวสูงขึ้นจากนโยบาย Free Visa ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (High Season) ที่กำลังจะมาถึง

นายชายเปิดเผยว่า การบินไทยได้ปรับแผนและจะทำการบินในเส้นทางกรุงเทพฯ – ภูเก็ต ไป – กลับ เร็วขึ้นกว่ากำหนดเดิม ด้วยเครื่องบินลำตัวกว้าง ซึ่งมีความจุ 292 ที่นั่ง ให้บริการในชั้นธุรกิจ 30 ที่นั่ง และชั้นประหยัด 262 ที่นั่ง ด้วยความถี่ 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดเที่ยวบินดังนี้

  • เส้นทางกรุงเทพฯ – ภูเก็ต : เที่ยวบินที่ TG201 ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 08.00 น. ถึงภูเก็ตเวลา 09.25 น.
  • เส้นทางภูเก็ต – กรุงเทพฯ : เที่ยวบินที่ TG202 ออกจากภูเก็ต เวลา 10.20 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 11.50 น.

โดยเมื่อรวมกับเที่ยวบินของสายการบินไทยสมายล์ ซึ่งทำการบินในเส้นทางกรุงเทพฯ – ภูเก็ต ไป – กลับ ด้วยเครื่องบินแบบแอร์บัส A320 สัปดาห์ละ 49 เที่ยวบิน รวมเป็นจำนวน 56 เที่ยวบินต่อสัปดาห์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนเพิ่มความถี่เที่ยวบินในเส้นทางสาธารณรัฐประชาชนจีนจาก 25 เที่ยวบิน เป็น 35 เที่ยวบิน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • เส้นทางกรุงเทพฯ – ปักกิ่ง ไป – กลับ ทำการบิน 6 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2566 เพิ่มเป็นสัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566
  • เส้นทางกรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้ ไป – กลับ ทำการบิน 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2566 – 30 มีนาคม 2567 
  • เส้นทางกรุงเทพฯ – กวางโจว ไป – กลับ ทำการบิน 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2566 – 30 มีนาคม 2567
  • เส้นทางกรุงเทพฯ – คุนหมิง ไป – กลับ ทำการบิน 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2566 เพิ่มเป็นสัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566
  • เส้นทางกรุงเทพฯ – เฉิงตู ไป – กลับ ทำการบิน 2 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน   2566 เพิ่มเป็นสัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส