WHO รับรองวัคซีน AstraZeneca ที่ผลิตจากบริษัท Siam Bioscience แล้ว

องค์การอนามัยโลก (WHO) ออกประกาศรับรองวัคซีนต้านโควิด-19 จากแอสตราเซนเนกา (AstraZeneca) ที่ผลิตโดยสยามไบโอไซเอนซ์ (Siam Bioscience) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นการรับรองวัคซีนตัวนี้ให้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน 

โดยในจดหมายอย่างเป็นทางการที่ทางองค์การอนามัยโลกออกมานั้นมีการระบุเอาไว้ว่าวัคซีนต้านโควิดของแอสตราเซนเนกาที่ผลิตโดยสยามไบโอไซเอนซ์ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาให้ใช้เป็นวัคซีนฉุกเฉิน (Emergency Use Listing: EUL) พร้อมกันนี้ สยามไบโอไซแอนซ์ยังถูกเพิ่มเข้าไปในรายชื่อแหล่งผลิตทางเลือกสำหรับวัคซีนแอสตราเซนเนกา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัคซีนใช้ฉุเกฉิน (EUL) ที่บริษัทมอบให้ด้วย

ทั้งนี้ เพื่อให้รัฐบาลในประเทศต่าง ๆ สามารถรับรองวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ผลิตจากเครือข่ายการผลิตทั่วโลกของแอสตราเซนเนกา เพื่อวัตถุประสงค์ในการเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้น บริษัทฯ จะดำเนินการขอขึ้นทะเบียนวัคซีนที่ผลิตจากทุกแหล่งการผลิตของแอสตราเซนเนกา รวมถึง สยามไบโอไซเอนซ์สำหรับการใช้ในภาวะฉุกเฉิน 

และเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น บริษัทฯ กำลังดำเนินการขอจดทะเบียนชื่อแวคซีเวรีย (Vaxzevria) เพื่อใช้กับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้าที่ผลิตจากทุกแหล่งผลิตทั่วโลก โดยชื่อแวคซีเวรียได้รับการอนุมัติจากสำนักงานยายุโรป (European Medicines Agency – EMA) และอีกหลายประเทศแล้ว

แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เริ่มเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นในช่วงการเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในฐานะผู้ผลิตวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสดังกล่าวเป็นรายแรก ๆ ของโลก และของไทยด้วย โดยเฉพาะการเป็น 1 ใน 2 วัคซีนหลักในช่วงแรกของการระดมฉีดวัคซีนให้ประชาชนในประเทศ

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส