‘โรงพยาบาลรามา’ งดให้บริการทางการแพทย์บางส่วน หลังบุคลากรติดโควิดกว่า 300 ราย

โรงพยาบาลรามาธิบดีออกประกาศงดให้บริการทางการแพยทย์บางส่วน หลังจากที่เหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นทุกที ทำให้มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่มาเข้ารับการรักษากับทางโรงพยาบาลรามาธิบดี 1,000 ราย มีผู้ป่วยที่แยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) อีกกว่า 350 ราย ผู้ป่วยรอค้างเข้ารักษากว่า 200 รายและยังมีผู้ป่วยรอค้างที่ห้องฉุกเฉินอีกจำนวนมาก

มิหนำซ้ำ ทางบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ในนั้นยังมีติดเชื้ออีกว่า 300 ราย ทำให้โรงพยาบาลขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ที่จะมาดูแลผู้ป่วยและการให้บริการก็ใกล้ถึงขั้นเกินขีดความสามารถที่จะสามารถดูแลประชาชนได้แล้วด้วย

ทางโรงพยาบาลรามาธิบดีจึงต้องออกประกาศมาตรการ ดังต่อไปนี้

  1. งดผ่าตัดล่วงหน้าทุกประเภท ยกเว้นกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินเท่านั้น
  2. งดให้บริการที่ห้องฉุกเฉิน ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
  3. ลดการมาตรวจที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก นัดตรวจทางไกล Telemedicine และรับยาทางไปรษณีย์

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส