NASA จะไม่สามารถสื่อสารกับหุ่นยนต์สำรวจบนดาวอังคาร 2 สัปดาห์ เหตุดวงอาทิตย์บดบัง

นาซา (NASA) เผยว่าจะระงับการส่งคำสั่งประสานงานไปยังบรรดาหุ่นยนต์สำรวจบนดาวอังคาร เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 11 – 25 พฤศจิกายน เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่โลกของเราและดาวอังคารอยู่ในแนวตรงข้ามกันโดยมีดวงอาทิตย์คั่นกลาง เรียกว่า Mars solar conjunction ซึ่งจะเกิดขึ้นในทุก ๆ 2 ปี ทั้งนี้การส่งคำสั่งไปในช่วงนี้มีความเสี่ยง อาจทำให้สัญญาณเสียหายแล้วนำไปสู่การทำงานที่ผิดพลาดได้

การขวางทางของดวงอาทิตย์มีผลต่อสัญญาณวิทยุที่ถูกส่งไป โดยก๊าซความร้อนที่แตกตัวเป็นไอออนที่พุ่งออกจากโคโรนาของดวงอาทิตย์ จะทำให้คลื่นสัญญาณวิทยุเสียหาย ดังนั้นหุ่นยนต์สำรวจอาจจะตีความคำสั่งที่ได้รับไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน แล้วเกิดข้อผิดพลาดจากการทำงานเหล่านั้นได้

อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ไม่ได้เป็นช่วงพักร้อนของหุ่นยนต์สำรวจแต่อย่างใด ยานสำรวจ Perseverance และ Curiosity ตลอดจนเฮลิคอปเตอร์ Ingenuity, ยานในวงโคจร Mars Reconnaissance Orbiter, Odyssey และ MAVEN จะยังคงทำงานของตัวเองโดยรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ไปสักพักหนึ่ง แต่จะยังไม่ส่งข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดกลับสู่โลกจนกว่าสถานการณ์จะปกติ

ที่มา : nasa.gov

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส