NASA เผย! ดวงจันทร์หดตัว ส่งผลให้เกิด Moonquakes และรอยแตกจำนวนมากบนผิวดาว

เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา NASA รายงานถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับดวงจันทร์ เมื่อภายในดาวมีอุณหภูมิต่ำลงจนทำให้เกิดการหดตัวของดาว ส่งผลให้เกิดรอยแตกร้าว และ Moonquakes ขึ้นบนดวงจันทร์

NASA กล่าวว่าพิ้นผิวของดาวหดตัวลงกว่า 150 ฟุต เมื่อเทียบกับช่วงหลายร้อยล้านปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดรอยแตกบนผิวของดวงจันทร์มากขึ้น หากจะเทียบให้เข้าใจง่ายๆ มันเหมือนการหดตัวขององุ่นกลายเป็นลูกเกต แต่พื้นผิวดวงจันทร์ไม่ได้มีความยืดหยุ่นเหมือนผลองุ่นที่เราเห็น เมื่อเกิดการหดตัวผิวที่เปราะของดวงจันทร์จึงได้รับผลกระทบไปเต็มๆ

สิ่งนี้ทำให้เกิดรอยแตกบนพื้นผิวดาว การยกตัวและการเคลื่อนของผิวดาวจึงส่งผลให้เกิด Moonquakes ที่มีความรุนแรงเทียบเท่าแผ่นดินไหวขนาด 5 ริกเตอร์ได้

เนิน Lee-Lincoln

การเคลื่อนตัว หรือเกิดรอยแตกบนดวงจันทร์อาจไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่การเคลือนตัวที่มากเกินไปนี้อาจส่งผลกระทบในระยะยาวได้ NASA ยกคำพูดของ Thomas Watters นักวิทยาศาสตร์อาวุโสของพิพิธภัณฑ์อากาศและอวกาศแห่งชาติ Smithsonian ว่าการเคลื่อนตัวหรือเกิดรอยแตกโดยทั่วไปบนดวงจันทร์จะมีความเหลือมล้ำหรือเกยกันอยู่ที่ประมาณ 10 เมตร และขยายตัวออกกว้างไปประมาณ 2-3 ไมล์ แต่ในภาพแสดงให้เห็นถึงความผิดปกติของ Lee-Lincoln ที่มีความสูงถึง 80 เมตร เมื่อเทียบภาพที่ได้จาก Apollo ในปี 1972 มันจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ และควรให้ความสำคัญถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก

อ้างอิง